Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 52

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 52

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

gewerkt, geacht tijdens zijne ziekte zijn werk te hebben voortgezet gedurende een bij algemeenen maatregel van bestuur te bepalen termijn. Is de betrokkene op het tijdstip, waarop artikel i in werking (3) treedt, geen Nederlander, dan heeft hij geen recht op een rente, tenzij hij aantoone gedurende de vijf jaren, onmiddellijk voorafgaande aan bedoeld tijdstip, zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf in Nederland te hebben gehad. Het tweede lid van artikel 59 is van toepassing, met dien (4) verstande, dat wordt afgegeven een verklaring over het dienstjaar, eindigende den 30sten April van het jaar, in hetwelk artikel i heeft

werking treedt. Het recht op de krachtens dit artikel toegekende rente wordt geschorst gedurende de behandeling van een verzoek om rente op grond van de bepalingen van hoofdstuk VII. Het bestuur der Bank is bevoegd om gedurende die (6) behandeling de krachtens dit artikel toegekende rente geheel in

(5)

of gedeeltelijk uit te keeren en verrekent in dat geval later het uitgekeerde bedrag. Wordt het verzoek afgewezen, dan worden de ingehouden termijnen alsnog uitgekeerd; wordt het verzoek toegestaan, dan vervalt de krachtens dit artikel toegekende rente met ingang van den dag, waarop de nieuwe rente ingaat. Het tweede lid van artikel 61 is van toepassing.

Artikel 111. (i)

De werkman, werking

die in het eerste jaar

na het

tijdstip,

waarop

hoofde ing'evolge artikel i dezer wet verzekerd wordt en wien niet krachtens artikel 50 of artikel 57 een rente is toegekend, heeft na het bereiken van den leeftijd van zeventig jaren recht op een rente, zoodra het getal, aanwijzende het aantal zijner premieweken, bedraagt *V32 van het getal, aanwijzende het aantal weken, verstreken tusschen het tijdstip waarop artikel i in werking is getreden en dat, waarop hij den leeftijd van zeventig jaren bereikt heeft; een gedeelte van een week wordt voor een geheele week gerekend. artikel

i

in

treedt, uit eigen

Het tweede lid van artikel 59 is van toepassing. Bedraagt het aantal premieweken minder dan 208, dan wordt geen rente toegekend, tenzij de verzoeker aantoone, dat hij krachtens het voorgaande artikel recht op een rente zoude hebben gehad, indien hij op het in dat artikel bedoelde tijdstip den leeftijd van zeventig jaren bereikt had. Het recht op de krachtens dit artikel toegekende rente (4) wordt geschorst gedurende de behandeling van een verzoek om rente op grond van de bepalingen van hoofdstuk VI of VII. Het laatste lid van het voorgaande artikel is van toepassing. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorschriften (5) gegeven betreffende de opneming in de verplichte verzekering van (2) (3)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 52

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken