Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 466

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 466

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

454

gehoor te geven, dan scheen zoowel de billijkheid als het stelsel van het wetsontwerp mede te brengen, dat ook met de belangen der Israëlieten worde rekening gehouden. Zij zouden dan van het arbeidsverbod op de algemeen Christelijke feestdagen moeten worden ontheven en daarentegen van arbeid moeten worden vrijgede eerste twee steld op hunne kerkelijke feestdagen, te weten Paaschdagen, de laatste twee Paaschdagen, het Wekenfeest, het Nieuwjaarsfeest, den Grooten Verzoendag, het Loof huttenfeest en :

het Slotfeest.

HOOFDSTUK Van het

VIL

toezicht.

EERSTE AFDEELING. Van de ambtenaren, met het

toezicht belast.

de mededeeling op bladz. 8i der Memorie van Toewordt eene algeheele herziening van de organisatie der arbeidsinspectie als gevolg van de invoering van de Arbeidswet door den Minister noodzakelijk geacht. Het wekte wel eenige bevreemding, dat deze verklaring niet vergezeld gaat van eene uiteenzetting, al ware het dan ook in zeer grove trekken, van de lijnen waarlangs zich deze algeheele herziening zal bewegen daarvoor zou te meer aanleiding zijn geweest, omdat de Minister tot dusver den indruk heeft gewekt, als ware hij met de arbeidsinspectie, welke zoozeer is ingeburgerd in onze wetgeving, tamelijk wel tevreden. Nu men geheel in het duister verkeerde met betrekking tot de wijze, waarop het ambtelijk toezicht op de behoorlijke uitvoering der wet zal worden geregeld, scheen het niet ondienstig, te wijzen op eenige punten welke men gaarne bij die regeling zou zien in acht genomen. In de eerste plaats werd de aandacht gevestigd op de zeer groote vermeerdering van werkzaamheden, welke den ambtenaren met het toezicht belast, te wachten staat. Thans reeds zijn er ongeveer 25000 inrichtingen waarover Blijkens

lichting

;

zich dat toezicht ingevolge de Veiligheidswet uitstrekt. Van die inrichtingen werden er in 1902 bezocht 9902, in 1903 9904, zoodat mag worden aangenomen, dat, indien elke inrichting hare beurt krijgt, zij eenmaal in de drie jaren kan worden bezocht.

Dit scheen geenszins voldoende en de werkelijke toestand is nog slechter, want er zijn verscheidene inrichtingen, welke meer dan

de drie jaren worden bezocht, hetgeen ten gevolge minder tijd overblijft om de andere te bezoeken. Sommige leden zouden gaarne van den Minister vernemen, hoe groot het aantal is van de hier bedoelde inrichtingen welke thans

eenmaal heeft

dat

in

er

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 466

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken