Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 259

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 259

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

315

Waar de burgerlijke wet nu in het algemeen den wettelijken vertegenwoordiger de bevoegdheid geeft over alle zedelijke en stoffelijke belangen des minderjarigen te waken, daar kan de wet ook aan den vertegenwoordiger overlaten, te beslissen, hoever de handelingsbevoegdheid des minderjarigen zich zal uitstrekken. Dat een handelingsbevoegd minderjarige eene arbeidsovereenkomst zal kunnen opzeggen, komt den ondergeteekende voor als een natuurlijk gevolg zijner handelingsbevoegdheid. Dat jeugdige lieden rechtsgedingen zouden aanleggen, wellicht zelfs niet ernstig bedoeld, schijnt intusschen, ook verknocht, niet raadzaam.

belang hieraan

wegens het publiek

De ondergeteekende

mitsdien aan het lid eene zinsnede toegevoegd, waardoor deze leemte wordt voorzien. Uit hetgeen hierboven omtrent de bepaling van art. 1637/2, en de plaats, welke zij in het stelsel van het ontwerp inneemt, werd medegedeeld, zal men, naar de ondergeteekende vertrouwt, de overtuiging erlangen, dat het artikel, wordt het wet, in de

heeft in

niet die slechte gevolgen met zich brengen zal, welke daarvan door sommige leden worden gevreesd. In verband met hetgeen werd opgemerkt omtrent den termijn, gedurende welken de werkzaamheid kan voortduren, alvorens eene wettige arbeidsovereenkomst tot stand zal zijn gekomen, heeft de ondergeteekende besloten dien termijn te verdubbelen hierdoor wordt tevens het onmiskenbaar voordeel verkregen, dat, vermits gedurende langeren tijd de gelegenheid zal bestaan voor den wettelijken vertegenwoordiger om den minderjarige aan het verrichten van den arbeid te onttrekken, de werkgever er des te meer belang bij zal hebben geene minderjarigen in dienst te nemen, welke niet behoorlijk gemachtigd zijn. De woorden „dier arbeidsovereenkomst" aan het slot van het artikel wijzen op de overeenkomst, welke de minderjarige uit eigen hoofde, zonder daartoe bevoegd te zijn, gesloten heeft: deze overeenkomst is dus geene wettige, geen verbindende overeenkomst, zoolang zij niet door het verstrijken van den gestelden tijd a posteriori geldig wordt. Wordt nu de arbeidsovereenkomst van haren aanvang af eene geldige overeenkomst, dan wordt daardoor alles geldig, hetgeen de minderjarige uit krachte van het gesloten contract heeft verricht, voor zooverre een mondeling gemachtigd minderjarige gerechtigd was zulks te verrichten dan worden daarmede tevens van kracht alle wijzigingen in de gesloten overeenkomst, waarin de minderjarige heeft toegestemd. De wettelijke vertegenwoordiger heeft derhalve onder geene omstandigheden een langeren tijd, dan den bij het artikel vastge-

practijk

;

om tusschenbeide te treden. gevolgtrekking uit de Memorie van Toelichting, dat de wettelijke vertegenwoordiger, die den gestelden termijn heeft laten verloopen, niet steeds, doch slechts in de gevallen, bedoeld art. 16390 {nieuw art. 1639 n), den kantonrechter zal kunnen verzoestelden termijn,

De

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 259

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken