Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 444

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 444

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

500

Van de wijzigingen wordt zoo spoedig mogelijk door de zorg van Onzen Minister eene kennisgeving opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant, tenzij de erkenning der ziekenkas naar het oordeel van Onzen Minister wegens de wijziging der statuten behoort te worden ingetrokken. Artikel

1 1 1

Wanneer een ondernemer, aan wiens onderneming eene

onder-

nemersziekenkas is verbonden, de erkenning der ziekenkas wenscht te doen eindigen, is hij bevoegd daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan den verzekeringscontroleur van de verzekeringsinspectie, waarbinnen de ziekenkas is gevestigd. Na ontvangst der mededeeling doet de verzekeringscontroleur ten spoedigste in de Nederlandsche Staatscourant eene kennisgeving plaatsen, dat de erkenning der ziekenkas ingevolge het verzoek van den ondernemer zal eindigen met den derden dag te rekenen van de dagteekening van het nummer van de Staatscourant, waarin de kennisgeving is geplaatst. De verzekeringscontroleur doet van de kennisgeving onmiddellijk mededeeling aan de ondernemersziekenkas. Artikel 112.

Wanneer de erkenning eener ondernemersziekenkas ingevolge het verzoek van den ondernemer is geëindigd, geschiedt de vereffening der ziekenkas door het bestuur. Dit kan voor de voldoening van de in artikel 97, sub e, bedoelde verplichtingen der ziekenkas beschikken over de door den ondernemer bij de Rijksverzekeringsbank gestelde zekerheid. De vereffenaars zijn rekenplichtig aan den ondernemer. De na de vereffening nog aanwezige gelden der ziekenkas worden met hare verdere bezittingen ter beschikking gesteld

van den ondernemer. Artikel 113.

De

erkenning eener ondernemersziekenkas kan door Ons worden ingetrokken: i. indien de ondernemer in gebreke is gebleven binnen den gestelden termijn te voldoen aan eene uitnoodiging van het bestuur der Rijksverzekeringsbank om de door hem bij de bank gestelde zekerheid tot het vereischte bedrag aan te vullen

2

.

indien

het

aantal

verzekerden minder dan is, dat het aantal slechts 3

.

indien

verzekeringsplichtige bij de ziekenkas 50 bedraagt en het niet waarschijnlijk tijdelijk

daarbeneden

is

;

de ziekenkas de door haar verschuldigde bij deze niet naar behooren verleent;

wet bepaalde schadeloosstellingen 4

168

.

indien door de ziekenkas volgens het laatste

aan

de

Rijksverzekeringsbank een bedrag

is

lid

van

artikel

verschuldigd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 444

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken