Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 133

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 133

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

395

de ongevallen naar de plaats waar zij voorvallen. Waar het mogelijk is dient terstond na het ongeval geneeskundige hulp te worden ingeroepen. Is het vaartuig op zee en kan niet dadelijk na het ongeval een geneesheer worden geroepen, dan is aan het oordeel van den gezagvoerder van het vaartuig overgelaten te beslissen of het ongeval van dien aard is, dat onverwijld geneeskundige hulp gezocht worde. Is dit laatste het geval, dan zal de gezagvoerder de visscherij moeten staken en zoo spoedig mogelijk eene haven behooren op te zoeken om aldaar geneeskundige hulp in te roepen.

Het kan voorkomen, dat bij een ongeval op zee spoedig na het ongeval geneeskundige hulp kan worden ingeroepen bijv. doordat het zeevisschersvaartuig, waarop het ongeval voorvalt, hulp kan verkrijgen van een vaartuig, waar een dokter aan boord is. Deze geneesheer kan dan uitgenoodigd worden de eerste hulp te verleenen. Mocht deze van oordeel zijn, dat de getroffene niet aan boord van het zeevisschersvaartuig behoort te blijven, maar overgebracht moet worden naar het vaartuig, waarop de geneesheer verblijft, of naar den vasten wal, dan is de gezagvoerder van het zeevisschersvaartuig verplicht de instructies van den geneesheer op te volgen.

Waar de werkgever zelf verzekerd en niet in staat geneeskundige hulp in te roepen, daar dient een ander te worden aangewezen op wien de verplichting den werkgever bij Artikel 105.

is

het

vorige artikel opgelegd, overgaat.

Op

zee

is

dit het lid

der

bemanning, dat den werkgever aan boord vervangt. Gebeurt het ongeval aan den wal, op een rivier of binnenwater, niet behoorende tot de wateren genoemd in art. 104, onder in eene haven of op eene reede, dan rust de verplichting tevens op de naaste familieleden van den getroffen werkgever, voor zoover zij kennis van het ongeval hebben gekregen. i^,

Artikel 107. Is de aangever van het ongeval in de gelegenheid tijdens eene zeereis spoediger aangifte van het gebeurde te doen,

dan zulks

voorgeschreven in het vorige artikel, dan is hij verHierdoor kan het bestuur der Rijksverzekeringsbank in de haven, waarin het vaartuig zal binnenloopen, reeds vóór de aankomst van het vaartuig de voorbereidende maatregelen treffen, welke noodig kunnen zijn. Waar de gezagvoerder van het zeevisschersvaartuig, waarop het ongeval plaats vond, in de gelegenheid is eene verklaring van het gebeurde mede te geven aan een voorbijgaand vaartuig, moet de gezagvoerder van dat passeerende vaartuig, zoo dit een Nederlandsch schip is, zorgen, dat het bestuur der Rijksverzekeringsbank zoo spoedig mogelijk in het bezit geraakt van het ingevulde formulier. is

plicht dit te doen.

Artikel

108.

Deze bepaling

is

noodig, omdat in het hierbe-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 133

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken