Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 399

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 399

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

387

Men meende overigens, dat het nauwkeurig aangeven van verhoudingen tusschen lichtopening- en vloeroppervlak van weinig nut zou blijken te zijn. Immers, van twee op volkomen gelijke wijze ingerichte werklokalen zal het eene, dat aan een plein ligt geheel voldoende verlicht zijn, terwijl het andere, dat aan een donkere steeg is gelegen, in halfduister zal zijn gehuld.

Art. 93. Sommige leden drongen er dit artikel genoemde bedrijven ook het

op aan, dat onder de in kantoorwerk w^orde opgenomen, ten einde eene behoorlijke verlichting van kantoorlokalen te waarborgen. Van andere zijde werd met nadruk gewezen op de ernstige gevolgen, welke ook de bepaling van dit artikel zal kunnen hebben voor zoovelen, die met huisarbeid den kost verdienen en die, indien niet met de bepaling de hand wordt gelicht, hunne kostwinning zullen verliezen. Men meende, dat althans het naaien uit het artikel behoort te worden geschrapt. Art. 95. Eene voldoende noodverlichting scheen niet alleen voor werklokalen, maar ook, en misschien in meerdere mate, voor trap-

pen wenschelijk. Art.

nomen ,in

97.

Gevraagd werd, waarom bij deze bepaling, overge1 vijfde lid, van het Veiligheidsbesluit, de woorden

uit art,

hooge mate"

,

zijn ingev^oegd.

Art. 98. De vraag werd gesteld, of niet naast het verbod van kunstlicht een voorschrift wenschelijk ware, dat in eene bewaarplaats, als in het tweede lid van dit en van het volgend artikel bedoeld, een venster moet zijn, waardoor het daglicht kan binnen-

komen. Enkelen leden

kwam de bepaling van het tweede lid te gestreng zouden gaarne eenige meerdere vrijheid zien gegeven ten behoeve van hen, die geen bewaarplaats, waar nimmer vuur of kunstlicht aanwezig mag zijn, te hunner beschikking hebben. voor.

Zij

Art. 99. Men vroeg, wie zal moeten beoordeelen, of de afstand, waarop vuur of kunstlicht zich van de hierbedoelde werklokalen bevindt, „voldoende" is. Het scheen raadzaam en meer in overeenstemming met den gedachtengang in andere artikelen, b.v. in art. loi de woorden „ten genoegen van den bevoegden ambtenaar" ,

in te

voegen.

Art. 10 1. Het kwam aan sommige leden niet voldoende voor, met betrekking tot den weg waarlangs een werklokaal bij brand moet worden ontruimd, maatregelen te nemen tegen versperring. Om eene paniek te bezweren en ongelukken te voorkomen scheen het noodig bovendien voor te schrijven, dat die weg, en vooral

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 399

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken