Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 363

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 363

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

419 hij zich als werkgever heeft verbonden, wordt, indien hij het bewijs van onvermogen overlegt, bij artikel 858 vermeld, geacht van den regter vergunning te hebben gekregen om kosteloos te procedeeren. In dat artikel worden voorts de woorden: „ter zake van" vervangen door de woorden: „betrekkelijk tot". De woorden:

komst, waarbij

„minder dan vier gulden per dag" worden vervangen door de woorden: „vier gulden per dag of minder". In plaats van: „artikel 1637 u " wordt gelezen: „artikel 1637 u bis.'" Artikel

VIL

der Wet op de Regterlijke Organisatie en In art. 39, 3 „uit de arbeidshet Beleid der Justitie worden de woorden overeenkomst voortvloeiende" vervangen door de woorden: „betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst". .

:

Tusschen Artikel VII en de Overgangsbepaling wordt een nieuw Artikel VIII ingevoegd, luidende als volgt: Artikel 40 der Faillissementswet wordt gelezen als volgt: „Arbeiders in dienst van den gefailleerde kunnen de dienstbetrekking opzeggen, en hun kan wederkeerig door den curator de dienstbetrekking opgezegd worden, met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke termijnen, met dien verstande echter dat in elk geval de dienstbetrekking kan worden geëindigd door opzegging met een termijn van zes weken. Van den dag der faillietverklaring af is het loon boedelschuld." Artikel

233,

5

.

van genoemde wet wordt gelezen

als volgt:

„van het loon van arbeiders; van het bedrag der verhooging van dat loon ingevolge artikel 1638^ van het Burgerlijk Wetboek; van het bedrag der uitgaven door den arbeider voor den werkgever gedaan; en van het bedrag der schadevergoeding, door den werkgever aan den arbeider wegens onrechtmatige verbreking der dienstbetrekking verschuldigd;".

Het woord „Overgangsbepaling" woord „Overgangsbepalingen".

wordt vervangen door het

Vóór den aanhef der Overgangsbepalingen wordt gelezen Artikel

I.

Tusschen het laatste lid der Overgangsbepalingen en de Slotbepaling wordt het hier volgende ingevoegd: Totdat bij de wet nader in deze zal zijn voorvan het de bepalingen van den Zevenden Titel Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing .zijn ten aanzien van personen in dienstbetrekking bij onder„ Artikel

zien,

zullen

II.

A

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 363

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken