Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 442

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 442

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

430 doende. Volgens de Memorie van Toelichting zouden de hierbedoelde vrouwen en meisjes er veelal bijzonder op gesteld zijn het werk niet vroeger dan half acht des voormiddags te beginnen en den arbeid tot 8 uur des namiddags voort te zetten. Men meende echter, dat het niet zoozeer de vraag is, wat de betrokken personen gewoon zijn, als wel wat voor hare gezondheid het best

is.

Andere leden meenden, dat binnen de in het artikel gestelde grenzen zonder bezwaar met de wenschen der belanghebbenden kan worden rekening gehouden. Gevraagd werd, waarom hier tweeërlei regeUng wordt voorgesteld

:

van half acht 's voormiddags tot half acht 's namiddags 's voormiddags tot acht uur 's namiddags.

en van acht uur

Art. 281. Steenbakkerijen. De vraag werd gesteld, waarom de gelegenheid zou moeten worden opengesteld, jongens, meisjes en vrouwen tot 9 uur 's avonds aan het werk te houden men meende te weten dat b.v. in Gelderland de arbeid op steenbakkerijen des avonds te 7 uur wordt gestaakt. De bepaling omtrent dit uur past bovendien, aldus werd opgemerkt, niet in het stelsel van het ontwerp, dat, blijkens het bepaalde in hoofdstuk II, jongens en meisjes des avonds na 6 uur zooveel mogelijk theoretisch vakonderwijs of herhaHngsonderwijs wil doen volgen. Bij de groote hoeveelheid kinderen, die in de steenbakkerijen werkzaam zijn, scheen dit punt niet zonder belang. Ten einde te voorkomen, dat, wanneer de weersgesteldheid het haastig toedekken van de reeds gevormde steenen noodzakelijk maakt, juist de jongens, meisjes en vrouwen met dien arbeid zouden worden belast, werd in overweging gegeven, in het voor„voor zoover laatste lid van het artikel na „mag" in te voegen deze arbeid niet door mannen alleen kan geschieden". ;

:

Art. 284.

Vtschrookerijen, -drogerijen en -zouterijeii.

Nu

het

zoogenaamde Speetbesluit (Koninklijk besluit van 18 Maart 1903 Staatsblad n^. 86) reeds meer dan een jaar in werking is, zou men gaarne iets omtrent die werking vernemen. In hoeveel gevallen is, blijkens de bij art. 1 7 van het besluit bedoelde kennisgevingen van de in art. i gegeven bevoegdheid gebruik gemaakt? Hoeovertredingen zijn er geconstateerd en in hoeveel gevallen daarop eene veroordeeling gevolgd? Daargelaten dat, naar het oordeel van sommige leden, de noodzakelijkheid van het bedoelde Koninklijk besluit nog niet overtuigend is gebleken, werd de opmerking gemaakt, dat die maatregel destijds als van tijdelijken aard werd voorgesteld. Ge\Taagd werd, of de Minister te dien opzichte van meening is veranderd voor het bevestigend antwoord op die \Taag vond men aanleiding in het feit, dat thans noch in het artikel noch in de toelichting iets omtrent dat tijdelijk karakter blijkt.

veel is

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 442

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken