Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 138

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 138

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

400 geteekenden

mag

het niet uitsluitend aan het bestuur der

Bank

worden overgelaten te beslissen of er loon is gederfd en zoo ja, hoeveel. Het is hier niet de vraag of de getroffene ongeschikt is tot werken, maar of de getroffene ten gevolge van het ongeval gedurende de zeereis in zijne inkomsten is verkort en voor welk bedrag, zoodat het niet onbillijk schijnt deze vragen, in geval van verschil, aan het oordeel van den rechter te onderwerpen.

HOOFDSTUK Van het

IX.

toezicht.

Artikel 1 3 1 tiveede lid. Aangezien het toezicht van den inspecteur van den arbeid zich niet uitstrekt over zeevisschersvaartuigen behoeft aan hem geen afschrift te worden gezonden van berichten welke betrekking hebben op veiligheidsmaatregelen betreffende die vaartuigen.

De alhier bedoelde plaatselijke commissiën zijn andere personen samengesteld, dan de commissiën, bedoeld in artikel 86 der Ongevallenwet 1901. De in dit artikel bedoelde commissiën bestaan uit werkgevers, werklieden en oud-werklieden in den zin van dit ontwerp, dus uit personen, die werkzaam zijn of geweest zijn in het zeevisschersbedrijf. Hunne taak en hunne bevoegdheden komen overeen met die der commissiën bedoeld in artikel der Ongevallenwet igoi. Artikel 132.

uit

HOOFDSTUK

XIII.

Overgangsbepaling. In het ontwerp zijn de bepalingen van de artt. 108, 109 en iio der Ongevallenwet 1901 niet overgenomen, daar de uitvoering dier artikelen in de practijk voor de Rijksverzekeringsbank zeer groote moeilijkheden heeft opgelev'erd, welke in eene wettelijke regeling niet dan uiterst moeilijk zijn te ondervangen. Dat de belangen van de werkgevers door niet opname van bedoelde artikelen in dit ontwerp zullen worden geschaad, behoeft niet te worden gevreesd, daar gewoonlijk de in die artikelen bedoelde overeenkomsten voor niet langen tijd worden aangegaan en de belanghebbende werkgevers tot het tijdstip waarop dit ontwerp in werking zal treden voldoenden tijd hebben hunne polissen zoodanig in te richten, dat de verzekering vervalt bij het in werking treden der wet.

HOOFDSTUK

XIV.

Slotbepalingen. Artikel 151. Artikel

i

kan

niet eerder in

werking treden dan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 138

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken