Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 106

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 106

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

3 minuten leestijd

368 verzekeringsbank later niet meer met hem behoeft af te rekenen met den vasten zeevisscher. Daar deze steeds in de zeevisscherij werkzaam blijft, kan gemakkelijk worden nagegaan welk loon hij in het seizoen verdiend heeft. Ten aanzien van den lossen visscher zou het onoverkomelijke bezwaren kunnen opleveren op het einde van het seizoen eene verrekening te doen plaats hebben, daar het niet altijd mogelijk zal zijn na te gaan in welke bedrijven en tegen welk loon die verzekerde na zijne enkele zeereis is werkzaam geweest. Vandaar dat hij dadelijk zijn volle 70 pet. van zijn dagloon ontvangt en geene latere verrekening met zooals

hem

zal plaats vinden.

Het kan ook voorkomen, dat de verzekerde gedurende eene zeereis eenigen tijd heeft gewerkt en op een gedeelte van zijn aandeel in de besomming aanspraak kan maken en daarna door een ongeval wordt getroffen, zoodat hij niet meer kan werken gedurende den overigen tijd van de zeereis. Ook is het mogelijk, dat de verzekerde reeds in het begin der zeereis tengevolge van bedrijfsongeval niet kon werken; maar tegen het einde der zeereis weer aan het werk kan gaan. Ook dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat hij slechts zijn aandeel in de besomming ontvangt over den tijd, dat hij heeft kunnen werken. De Rijksverzekeringsbank keert hem dan niet uit de vergoeding-, bedoeld in art. 32, maar schat, volgens art. 33, na afloop der zeereis het bedrag, dat de verzekerde vóór of na het onge-

een

besomd en brengt dit in mindering op de uitkeering, art. 32. Het resteerende wordt, zoo dit meer bedraagt dan het geschatte aandeel in de besomming, alsnog aan den ver-

val

heeft

bedoeld in

zekerde uitgekeerd. Ook hier heeft echter voor den vasten zeevisscher eene nadere verrekening op het einde van het seizoen plaats. Ook de verzekerde, die ten gevolge van het ongeval niet deelt in de besomming over de zeereis, ontvangt loon, daar artikel 14 onder loon zoowel uitkeering in geld als voeding en logies aan boord begrijpt. Ter bereiking van het doel, dat de artikelen 32 en 33 beoogen, was het dus noodig het laatste lid aan artikel 33 toe te voegen, bepalende, dat voor de toepassing der artikelen 32 en 33, onder loon niet is begrepen voeding en logies aan boord. b.

Van de

tijdelijke uitkeering.

Artikel 34. De losse zeevisscher, dus hij, die slechts aan eene enkele zeereis deelneemt, wordt ten aanzien van een bedrijfsongeval, dat hem buiten den tijd der zeereis treft, gelijkgesteld met een verzekerde, voor wien geene bijzondere afwijkende bepalingen noodig zijn, zoodat hij op ééne lijn gesteld wordt met den landarbeider in andere bedrijven (art. 34 j". art 54). Daar ten aanzien van den lossen zeevisscher op het einde van het seizoen geene afrekening plaats vindt en dus het bedrag, dat hij als equivalent voor zijn gederfd loon ontvangt, niet als een voorschot is te

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 106

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken