Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 494

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 494

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

55o

de ontworpen regeling zullen voortvloeien, 850 000 per jaar bedragen. Ter toelichting van de artikelen zij het volgende opgemerkt

voor den Staat samen ongeveer

uit

f

HOOFDSTUK Van den Artikel

1.

I.

verzekeringsplicht.

De leeftijdsgrens

omdat kinderen beneden dien

is bij

den lójarigen

leeftijd

loondienst zijn. Art. 2 verklaart wat onder ziekte, wordt verstaan.

leeftijd gesteld,

gewoonlijk niet in vasten

art. 3

wat onder vast werkman

Artikel 2. Onder ziekte is dus ook te verstaan eene storing van den gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, dat den getroffene is overkomen in verband met de uitoefening van een volgens de Ongevallenwet 1901 verzekeringsplichtig bedrijf. De regeling in het ontwerp van de schadeloosstelling wegens zulk een ongeval in verband met de desbetreffende bepalingen der Ongevallenwet 1901, gelijk die na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden,

komt

hierop neer, dat die schadeloostelling in het

weken door de ziekenkas en verder door de Rijksverzekeringsbank wordt verleend. Onder geneeskundige behandeling is ook massage door een masseur begrepen, mits die behandeling door een geneeskundige is voorgeschreven. algemeen over de

eerste 13

Artikel 3, (is te lid). Het onderscheid tusschen eene onderneming en eene inrichting is, dat eene onderneming geldelijk voordeel beoogt en althans gedeeltelijk ten behoeve van anderen werkt. Degene, die in eene onderneming of inrichting tegen loon werkzaam is, is niet noodzakelijk in eene dienstbetrekking. Een onderwijzer aan een school bijv. is wel in eene inrichting tegen loon werkzaam, maar kan toch niet gezegd worden in eene dienstbetrekking te zijn. Zoogenaamde huisindustrieelen, die in de regeling van hun arbeid vrij zijn, kunnen niet gezegd worden in eene dienstbetrekking te zijn zij werken evenwel ten behoeve van eene onderneming of inrichting tegen loon en vallen daarom onder de omschrijving. Onder de omschrijving van vast werkman vallen dus bijv. niet volontairs die geen loon verdienen. Zulke personen konden niet onder de verplichte verzekering worden gebracht, omdat de voor hunne verzekering te betalen premie bezwaarlijk van den werkgever zou kunnen worden ingevorderd, daar deze niet in de gelegenheid zou zijn het gedeelte der premie, dat voor rekening van den verzekerde komt, van dezen terug te bekomen op de in art. 190 bepaalde wijze. Onder de vaste werklieden worden niet begrepen personen. ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 494

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken