Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 314

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 314

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

302

een steeds krachtiger drang openbaart naar herstel van het organisch verband op het terrein van den arbeid, de Staat er in de eerste plaats op bedacht moet zijn, dat streven aan te moedigen en er den noodigen steun en leiding aan te geven. Het bevreemdde de hier aan het woord zijnde leden daarom wel eenigszins, dat de Regeering nog geene herziening van de wet op de Kamers van arbeid heeft ter hand genomen. Waren die lichamen hervormd tot organisaties in den geest van de hierboven bedoelde, dan had daarvan thans bij het geven van eene nieuwe Arbeidswet wellicht reeds met voordeel partij kunnen zijn getrokken en zou de blijkbaar ook door de Regeering voor onze toekomstige sociale wetgeving juist geachte richting duidezich

afgebakend. Verscheidene andere leden, die overigens in het algemeen met het wetsontwerp waren ingenomen, konden zich met deze beschouwingen niet vereenigen en verklaarden uitdrukkelijk, dat zij tegen deze wet bezwaar zouden moeten maken, indien daarbij een begin werd gemaakt met de verwezenlijking van de denkbeelden omtrent publiekrechtelijke organisatiën, zooals die in de Memorie van Toelichting zijn ontwikkeld. Zij zagen daarin eene zeer bedenkelijke neiging om terug te keeren tot het gildewezen, eene organisatie, welke paste op middeleeuwsche toestanden, doch waaraan onze hedendaagsche maatschappij ten eenenmale is ontgroeid; haar weder daarin te wringen scheen hun eene onmogelijker zijn

lijkheid.

Hiertegen werd opgemerkt, dat de erkenning van de juistheid der gedachte, welke aan het gildewezen ten grondslag heeft gelegen, allerminst de meening in zich sluit, dat die gedachte in den tegenwoordigen tijd hare toepassing zou mogen vinden in denzelfden vorm, waarin zij in vroegere eeuwen werd belichaamd. Eerstbedoelde leden gaven toe, dat deze opmerking in het algemeen juist is, maar betoogden, dat de ruwe schets, welke de Regeering geeft van de door haar gedachte toekomstige regeling met meester- en gezellendiploma's, de vrees schijnt te wettigen, dat daardoor de vrijheid van bedrijf op ernstige wijze zou worden aangetast. Zij wezen bovendien op Oostenrijk, waarvoor de verschillende ambachten verplichte examens zijn ingesteld voor de graden van gezel en van meester, maar waar desondanks de toestanden, naar men meende te weten, slechter zijn dan hier te lande. Ook het voorbeeld van Duitschland maant tot bedachtzaamheid. Daar is in 1897 in de Gewerbeordnung een stel bepalingen opgenomen tot regeling van een hernieuwd gildewezen, maar, hoewel daarbij nog betrekkelijk veel vrijheid wordt gelaten en b.v. de „Meistcrprüfung" niet verplicht wordt gesteld, schijnt het stelsel, althans tot dusver, weinig te voldoen aan de hooggespannen verwachtingen, welke daaromtrent door sommigen gekoesterd werden. Mocht, in strijd met de verwachting van de leden hier aan het woord het voornemen bestaan deze denkbeelden des Ministers omtrent de toekomst in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 314

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken