Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 320

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 320

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

;

376 ver verbindt, de door zijnen arbeid vereischte grondstoffen, werktuigen of bijzondere kleeding bij den werkgever zelven aan te schaffen, mits deze daarvoor niet meer berekent dan den kostenden prijs, en die prijs niet hooger is, dan die, waarvoor de arbeider zich die grondstoffen, werktuigen of kleeding elders zoude kunnen aanschaffen 2. het beding, waarbij de arbeider deelneemt in eenig fonds, mits het fonds voldoet aan de voorwaarden bij algemeenen maatregel van bestuur gesteld; 3. ten aanzien van minderjarige arbeiders het beding, dat een gedeelte van het loon, gedurende de minderjarigheid verdiend, door den werkgever zal worden geplaatst in de rijkspostspaarbank met bepaling, dat het door den arbeider eerst zal kunnen worden opgevorderd, wanneer hij zekeren, niet hooger dan één en twintig jaren te stellen, leeftijd zal hebben bereikt.

Artikel 1637 n Indien eene der partijen opzettelijk of door schuld eene harer verplichtingen niet is nagekomen, en de wederpartij de dientengevolge geleden schade niet op een bepaalde geldsom kan schatten, zal de rechter eene som gelds als schadever-

goeding

vaststellen.

Indien tusschen den werkgever en den arbeigetroffen, waarbij deze laatste beperkt wordt in zijne bevoegdheid om na het einde der dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn, is dit beding slechts geldig, indien het bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement met eenen meerderjarigen arbeider is tot stand gekomen, en voor zooverre het niet indruischt tegen de rechtmatige belangen des

Artikel 1637 der eenig beding

is

arbeiders.

Aan zoodanig beding kan de werkgever geene rechten ontleen en, indien hij de dienstbetrekking onrechtmatig verbroken heeft, of den arbeider door opzet of schuld dringende reden heeft

om de dienstbetrekking te verbreken. Indien door den werkgever van den arbeider eene schadeloosstelling is bedongen voor het geval, dat deze in strijd handelt met eenig beding, gelijk in het eerste lid bedoeld, zal de rechter steeds bevoegd zijn de schadeloosstelling op eene kleinere som te bepalen, zoo de bedongene hem bovenmatig voorkomt. gegeven

A

Artikel 1637 Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of eindigen, van arbeidsovereenkomsten, benevens stukken, die door den werkgever en den arbeider te alle zamen of ieder afzonderlijk, hetzij in onderhandschen vorm, hetzij ten overstaan van een openbaren ambtenaar, zonder medewerking van derden, ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden opgemaakt, zijn vrij van zegel en van de formaliteit van regi-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 320

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken