Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 356

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 356

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

344 nijverheidsgebied aan het najagen van een dergelijk droombeeld

verbonden zijn. Waar bij de algemeene beschouwingen ook op de toestanden in Oostenrijk was gewezen, wenschten deze leden er hier nog in het bijzonder de aandacht op te vestigen, dat met name de opleiding van leerlingen daar te lande, ondanks de strenge wettelijke regeling, zeer veel te wenschen over laat die opleiding toch wordt in vele gevallen als erbarmelijk gekenschetst en het uitbuiten van jeugdige arbeidskrachten geschiedt in Oostenrijk zeker niet minder dan hier. Maar ook al beperkten zij zich tot het toetsen van de voorgestelde bepalingen zelve, dan ;

daarmede toch niet vereenigen. Wel komt daarmeer voor de in het voor-ontwerp opgenomen clausule, dat niemand na invoering der wet zonder voorafgaande opleiding een bedrijf zal mogen uitoefenen, maar het beginsel van vrijheid van arbeid, dat de leden hier aan het woord in geenerlei

konden onder

zij

zich

niet

prijs te geven, wordt in die bepalingen niet gehuldigd en de aard der bestaande nij verheidsverhoudingen wordt daarin miskend. De feitelijke toestand is deze, dat in fabrieken de jeugdig'e personen veelal niet worden opgenomen met het oog op hunne vorming en opleiding, maar om partij te trekken van hunne arbeidskracht; alleen bij de ambachten, de eigenlijke bedrijven van handwerksnijverheid, kan eene regeling van het leerlingwezen nut doen. Maar daarbij dient wel in het oog gehouden, dat ook in die bedrijven eene goede opleiding in vele gevallen beter gewaarborgd is op ambachtsscholen dan bij geen theoretisch althans in den regel de patroons, bij wie onderwijs wordt gegeven en het practisch onderwijs zich uit den aard der zaak in de meeste gevallen zal bepalen tot datgene wat dagelijks voorkomt. De opleiding in de bedrijven zelve zou, naar deze zienswijze, beperkt moeten blijven tot die streken waar geen ambachtsscholen gevestigd zijn en het betere dus niet te verkrijgen is.

opzicht wenschten

Gelden de zoo even ontwikkelde bedenkingen meer in het algemeen het stelsel, dat de Regeering gekozen heeft, de wijze waarop dat stelsel in het ontwerp is uitgewerkt, ontmoette niet minder bezwaar; niet alleen bij de principieele tegenstanders, maar ook bij velen van hen die zich met het stelsel op zich zelf wel konden vereenigen. Vele leden keurden het af, dat daarbij de weg van wettelijken dwang wordt ingeslagen. Het geldt hier eene geheel nieuwe zaak waaromtrent men nog niet de noodige gegevens heeft, eene proefneming, en zelfs de warmste voorstanders zullen, meende men, moeten erkennen, dat het welslagen daarvan in niet geringe mate afhankelijk zal zijn van de mate van medewerking, welke zij zal ondervinden van de zijde der patroons. Bij de onwilligcn zal men in eene zaak als deze ook bij den scherpsten dwang niets kunnen bereiken. Verre verkieslijk scheen het daarom, het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 356

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken