Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 547

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 547

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

6o3

door de inlevering van kosteloos verkrijgbaar gestelde formudoor den werkgever ingevuld. Deze formulieren worden evenals de termijn, waarbinnen de aangifte moet geschieden, vastgesteld door Onzen Minister. De aangiften in duplo worden ten spoedigste door het kantoor van ontvangst gezonden aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank, dat een der exemplaren doet toekomen aan de commissie van aanslag der gemeente, waar de onderneming van den werkgever is gevestigd. Is de onderneming van den werkgever buiten Nederland gevestigd, doch wordt het bedrijf hier te lande uitgeoefend, dan wordt het formulier door het bestuur der Rijksverzekeringsbank gezonden aan de commissie van aanslag der gemeente, waar hij zijne woonplaats heeft, die ter plaatse, waar het bedrijf hier te lande wordt uitgeoefend, met de leiding der werkzaamheden is belast. Onder „Onze Minister" verstaat deze wet „Onze Minister met de uitvoering van deze wet belast". lieren,

Artikel 49.

De werkgever en de in zijnen dienst zijnde personen zijn verplicht het bestuur der Rijksverzekeringsbank de verlangde inlichtingen, ook schriftelijke, te geven omtrent zaken en feiten de naleving van deze wet betreffende. Artikel 50.

Omtrent den verzekeringsplicht eener onderneming wordt, onverschillig of eene aangifte is geschied of niet, door het bestuur der Rijksverzekeringsbank het advies ingewonnen van de commissie van aanslag der gemeente, bedoeld in artikel 48, derde

lid.

Artikel 51.

Indien het bestuur der Rijksverzekeringsbank van oordeel is, dat eene onderneming niet verzekeringsplichtig is, geeft het daarvan bij te adviseeren dienstbrief kennis aan den aangever. Eene beslissing als bedoeld in het eerste lid kan worden herzien.

Artikel 52.

Van den verzekeringsplicht der onderneming wordt door het bestuur der Rijksverzekeringsbank bij te adviseeren dienstbrief kennis gegeven aan den werkgever, met mededeeling van de gronden, waarop de beslissing van het bestuur steunt. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank geeft eveneens kennis van den verzekeringsplicht der onderneming aan de commissie van aanslag der gemeente, bedoeld in artikel 48, derde lid, met opgave van hetgeen hem bekend is omtrent de onderneming, voor zoover dit van invloed kan zijn op de indeeling der onder-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 547

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken