Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 111

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 111

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

IOI dracht, inpandgeving zien van het loon.

en andere verwante handelingen ten aan-

De aard van deze bepalingen brengt mede, dat contractueele afwijking niet kan worden toegelaten. Overigens vindt het artikel zijne sanctie in art.

1638/^ laatste

lid.

16387'. Hier komt de tweede der beide vragen ter welke in de toelichting op art. 1637/ werden genoemd: in welken vorm mag het bij de arbeidsovereenkomst vastgestelde loon worden uitgekeerd? Met het oog op de misbruiken, die ook

Art. 1638^

sprake,

geconstateerd 1), behoort, evenals geschied is in worden voorgeschreven, dat het loon moet worden uitgekeerd in den vorm, waarin het is bedongen en vastgesteld. Verboden wordt dus het in betaling geven van buitenlandsche munt, wanneer het loon in Nederlandsch geld is vastgesteld, van levensmiddelen, van bons, die slechts bij bepaalde verboden wordt dit en in personen inwisselbaar zijn, enz. zoover bevatten deze artikelen eene afwijking van art. 1425 B. W. ook al heeft het in betaling geven plaats met toestemming ten onzent

zijn

andere landen,

te

;

van den arbeider.

Voor

bepaling misschien niet ook daar niet werken. En dan is het wenschelijk, de regeling niet onnoodig door uitzonderingen te verwikkelen. Op welke wijze behoort de naleving van het verbod te worden verzekerd? Het Truck-Ontwerp, bij welks (nader gewijzigd) art. 3 het tegenwoordige voorstel zich aansluit, koos alleen strafrechtelijke sanctie. „Betaling in ongeoorloofden vorm nietig te verklaren, gelijk sommige wetsbepalingen in den vreemde doen, zou allicht aanleiding kunnen geven tot chantage", zeide de Regeering in de Memorie van Toelichting. Tegen deze beschouwingen is o. a. mr. Veegens (Vragen des Tijds, Juli 1889) terecht opgekomen. Daargelaten, of het noodig zal blijken, tot handhaving van het verbod bovendien nog de hulp van het strafrecht in te roepen, worde alvast de voldoening in ongeoorloofden vorm zelfstandige

strikt noodig.

arbeiders

Belemmerend

is

deze

zal ze echter

nietig verklaard, gelijk in tal van buitenlandgeschied (zie o. a. Engelsche Truck Act 1831, artt. 4; Duitsche Gewerbeordnung, § 116; Oostenrijksche 3, Gewerbeordnung, § 78^; Belgische wet van 16 Aug. 1887 fioriant réglementation du payement des salaires art. 1 Luxemburgsche wet van 12 Juli 1885 concernant Ie payement des salaires des ouvriers, art. 1).

burgerrechtelijk

sche

wetten

is

;

Zoo bleek, dat op verschillende plaatsen aan de Oostgrens van ons land de ge1) woonte bestaat, het loon, dat in Nederlandsch geld is vastgesteld, in Duitsche munt uit te betalen, hetgeen den arbeider op een verhes van i tot 2/ te staan komt. Zie Verslag van de 2e Afd. der Staatscommissie v. Arbeidsenquête, bl. 500 502. Verhooren Twenthe Vr. 9559 vlg; Gelderland Vr. 4105 vlg., 4227 vlg., 4376 vlg., 4455 vlg., 4717 vlg. 5096 vlg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 111

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken