Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 177

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 177

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

i65

De

mogelijkheid is gelaten om door den bevoegden ambtenaar aanwijzen voor welke arbeiders in een werklokaal, als in art. 1 2 1 onder a i geen overkleed behoeft te worden beschikbaar gesteld. Dit is geschied omdat in de hier bedoelde werklokalen ook werkzaamheden worden verricht, die voor de daarmede belaste personen geen gevaar voor de nadeelige werking van lood medebrengen. Met name geldt dit de personen, die de zoogenaamde cassetten, wanneer deze gevuld zijn, in den oven dragen. De redactie is evenwel zoodanig gekozen, dat, zoolang de ambtenaar nog geen personen heeft aangewezen, de verplichting tot het verstrekken der overkleederen blijft bestaan. In werklokalen, waar in den regel de in art. 1 2 1 onder bedoelde vergiftige verf wordt behandeld, zal ook voor eiken arbeider een overkleed ter beschikking moeten zijn, wanneer de

doen bedoeld te

,

f

werklokalen

uitmaken van fabrieken. Dezen eisch ook uit werklokalen in werkplaatsen scheen te streng. De hierbedoelde vergiftige verf wordt toch in elk schildersatelier behandeld. Nu wordt in een schildersatelier, waar minder dan vijf arbeiders plegen te verblijven, zoo weinig vergiftige verf behandeld, dat voor de kleine inrichtingen de overkleederen niet noodig deel

te breiden tot

schenen.

Het artikel is ontleend aan het Arbeidsbesluit, en aan het Veiligheidsbesluit, art. 18 onder 2.

art.

2

onder

9,

Artt. iig en 120. De artikelen zijn ontleend aan art. 13 van het Veiligheidsbesluit. Art. 119 is alleen van toepassing op fabrieken, terwijl art. 120 ook geldt ten aanzien van werkplaatsen. In fabrieken is het wenschelijk, dat vrouwelijke personen wanneer zij meer dan de bovenkleederen afleggen daartoe gelegenheid hebben in eene uitsluitend voor haar bestemde kleed-

Alleen wanneer in eene oude fabriek geen voldoende ruimte is voor eene kleedkamer, kan genoegen worden genomen met eene naar seksen gescheiden gelegenheid, waar de kleederen kunnen opgehangen worden. Die gelegenheid zal b.v. kunnen bestaan uit eene onder eene trap gelegen ruimte of uit een gedeelte van eene doodloopende gang. Arbeiders, die in werklokalen werken waar vergiftige stoffen worden verwerkt, ontdoen zich veelal van enkele kleedingstukken alvorens die werklokalen binnen te gaan. Het is wenschelijk, dat die kleedingstukken dus in elk geval buiten het werklokaal

kamer.

blijven.

Voor den in art. 119 opgenomen termijn wordt verwezen naar de toelichting op de artt. 233 en 234. Artt. 121 en 122. Ten aanzien van het gebruiken van voedsel bevat het ontwerp twee voorschriften, die aan art. 14 van het Veiligheidsbesluit zijn ontleend. In art. 121 wordt alleen bepaald,

dat in de daar

genoemde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 177

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken