Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 148

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 148

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

4IO

den werkgever, bij de kleine zeevaart is dit anders. Hier worden de bijdragen opgebracht door de gezamenlijke kustgewesten der zeestaten (Die Beitrage sind nach naherer Bestimmung der Landes-Zentralbehörde von den Küstenbezirke umfassenden weiteren Kommunalverbanden der Seeuferstaaten zu entrichten und werden auf dieselben nach der Zahl derj enigen Personen verwelche in ihren Bezirken in Betrieben der im § 152 theilt, bezeichneten Art, als erwerbsthatige Personen beschaftigt sind). De Bondsraad kan voorschrijven, dat die verdeeling met inachtneming van den duur der werkzaamheden en van het bedrag der dagloonen geschiedt. In de „weitere Kommunalverbande" worden de bijdragen voor de helft gebracht ten laste van de Kommunalverbande en voor de andere helft door de werkgevers opgbracht door tusschenkomst van de betrokken Kommunalverbande of gemeenten. Deze laatste kunnen echter ook de lasten geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen bestrijden. In elk geval zijn zij aansprakelijk voor de oninbare bijdragen. Ten aanzien van de groote zeevaart zij, wat het opbrengen der middelen aangaat, nog het volgende opgemerkt. Voor elk vaartuig, met uitzondering van de schepen gebezigd in het sleepers- en lichtersbedrij f en die der kleine zeevaart, wordt het gemiddeld aantal leden der bemanning geschat, dat als bemanning voor het vaartuig noodig is. De taxatie geschiedt naar klassen. De statuten kunnen bepalen dat er gevarenklassen gevormd zullen worden, waarnaar de grootte der bijdragen is te regelen. De Genossenschaftversammlung kan voor sommige ondernemers naar maatstaf van de ongevallen, die op hunne schepen zijn voorgevallen, de bijdrage verhoogen of verlagen. De statuten

kunnen bepalen, dat

bij bijzonder gevaarlijke lading of bij reizen bijzonder gevaarlijke wateren of jaargetijden voor den duur dier reizen een hoogere bijdrage gevorderd zal worden. Voor de berekening der bijdragen wordt als maatstaf aangenomen voor de groote zeeschepen de som der gefingeerde loonen, verdiend door de voor het vaartuig geschatte leden der bemanning. Voor de andere verzekeringsplichtigen geldt als grondslag der berekening het werkelijke loon. Voor vaartuigen die langer dan 14 dagen niet in het bedrijf

in

gebruikt zijn wordt de bijdrage voor den tijd, die 14 dagen te boven gaande, verminderd. Verlaging der bijdragen heeft eveneens plaats voor vaartuigen, welke in den loop van het boekjaar vergaan of vermist zijn.

Onderzoek en aangifte der ongevallen. Ieder ongeval, dat een der bemanning overkomt, en dat den dood of ongeschiktheid tot werken van meer dan drie dagen medebrengt, moet in het scheepsjournaal ingeschreven worden. Is geen journaal aan boord, dan moet de gezagvoerder eene afzonderlijke verklaring van het ongeval opmaken. lid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 148

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken