Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 360

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 360

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

348

om

herhalingsonderwijs te volgen sprake is en dat geen theoretisch vakonderwijs verkrijgbaar is. Men zou wenschen, dat alle in bedrijven werkzame jeugdige personen, zonder onderscheid, èn theoretisch vakonderwijs èn herhalingsonderwijs zouden genieten. Betwijfeld werd door verscheidende leden, of de voorgedragen bepalingen haar doel wel zullen bereiken. Wat zal het baten, vroegen zij, of den patroon al de verplichting wordt opgelegd aan de bij hem in betrekking zijnde jongens en meisjes de gelegenheid te verschaffen om onderwijsinrichtingen te bezoeken, wanneer niet daarnevens die jongens en meisjes verplicht worden van die gelegenheid gebruik te maken en die inrichtingen metterdaad te bezoeken zoowel een door hun jeugdigen leeftijd verklaarbaar gemis aan studiezin als mogelijke pressie van de zijde van den patroon zullen thans de geheele bepaling illusoir kunnen maken. Uit het eindverslag aangaande de werkzaamheden der Enquêtecommissie van 1891 '92 blijkt, dat reeds deze commissie den wensch uitsprak, dat gedurende 6 uren per week herhalings- en voortgezet onderwijs zou worden genoten zelfs wenschte de helft der commissie voor degenen die nog geen 1 4 jaren oud zijn tot 8 a 9 uren te gaan. In Beieren, Wurtemberg en andere landen is men van facultatief tot verplicht volgen van het hierbedoelde onderwijs overgegaan. Het had daarom bevreemding en teleurstelling gewekt, dat de Minister, die in zijn voor-ontwerp de verplichting om dat onderwijs bij te wonen had opgenomen en blijkens het geschrevene op bladzz. 17 en 18 der Memorie van Toelichting zich nog niet geheel van die gedachte heeft kunnen losmaken, daarop is

de leerlingen

dan nog

slechts voor zoover

;

;

teruggekomen. Verscheidene andere leden kwamen hiertegen op. Het opleggen van eene dergelijke verplichting zou feitelijk neerkomen op een e verplichting tot het behalen van een diploma, waartegen men immers juist was opgekomen. Het nakomen van de verplichting zou voorts niet mogelijk zijn althans wat het theoretisch vakonderwijs betreft, indien niet op groote schaal tot het oprichten van vakscholen werd overgegaan, hetgeen uitgaven zoude medebrengen welke aan het te behalen voordeel niet geëvenredigd zouden zijn. Verder werd nog opgemerkt, dat de verplichting gelijk zou staan met eene verscherping van de Leerplichtwet, waartoe deze leden allerminst wenschten mede te werken. Door sommigen werd ten slotte nog gewezen op de moeilijkheid om aan de verplichting eene sanctie te verbinden. De patroons toch zullen bezwaarlijk er voor aansprakelijk kunnen worden gesteld, dat hun personeel de verplichting om onderwijs te volgen nakomt. Daarom zou misschien een tusschenweg kunnen worden ingeslagen en het voorbeeld kunnen worden gevolgd van den Duitschen wetgever, die in § 127 der Gewerbeordnung den meester verplicht den leeriing „zum Besuche der Fortbildungs oder Fachschule anzuhalten und den Schulbesuch zu übenvachen" komt de ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 360

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken