Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 254

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 254

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

^

244 niet bij de wet te regelen, voordat eenige ervaring is Het artikel bepaalt daarom, dat uiterlijk vijf jaren

opgedaan. na het in werking treden van art. i voorstellen van wet zuUen worden gedaan tot regeling der onderwerpen, in het eerste lid genoemd. In de overgangsbepalingen is bepaald, dat bedoelde onderwerpen bij gebreke aan wettelijke regeling bij algemeene maatregelen van bestuur zullen worden geregeld (art. 114); de regeling bij algemeenen maatregel van bestuur zal dan een voorloopige zijn en worden vervangen door de wettelijke regeling, die binnen den gestelden termijn van vijf jaren moet worden ingediend. Blijkt het mogelijk eenige onderwerpen, ten aanzien waarvan tegen dadelijke wettelijke regeling geen bezwaar bestaat, zoo tijdig bij wet te regelen, dat de wettelijke regeling tegelijk met deze wet of met art. i dezer wet (art. 140) in werking kan treden, dan zal dit geschieden. Litt. a. Gevangenen zijn volgens de Duitsche wet niet verzekeringsplichtig: zij behooren niet te deelen in de weldaden der wet op de verplichte verzekering, (i) In het stelsel van het ontwerp is de rechtsgrond voor de verplichte verzekering niet, althans niet in de eerste plaats, gelegen in het belang der verzekerden, maar in de verplichting van hem, die van zijn arbeid leeft, om zorg te dragen, dat hij niet ten laste van anderen komt, indien hij buiten staat geraakt om te arbeiden. Het gevaar daarvoor is ten aanzien van gevangenen althans niet minder groot dan ten aanzien van anderen en het feit, dat een persoon van zijn vrijheid beroofd wordt omdat hij een zijner plichten jegens de maatschappij geschonden heeft, kan niet een reden opleveren om hem van een anderen plicht te ontheffen. De ontslagen gevangene, die invalide is, zal voor de maatschappij grooter gevaar opleveren, indien hij niet verplicht werd zich te verzekeren en dus geen aanspraak op rente heeft; buiten staat tot geregelden arbeid en van middelen ontbloot, zal hij eerder voor de verzoeking bezwijken om door ongeoorloofde middelen in zijn bestaan te voorzien. Zal overigens, hetgeen wenschelijk is, de gevangene gedurende zijn verblijf in de gevangenis zich lid blijven gevoelen van de maatschappij, waarin hij later zal terugkeeren, dan behoort hij niet uitgesloten te worden van deelneming aan de verplichte verzekering hij zou daardoor als het ware buiten de maatschappij geplaatst worden. Hij, die bij een particuliere maatschappij verzekerd is, heeft het recht de verzekering voort te zetten gedurende het ondergaan eener vrijheidsstraf. Door aan hen, die bij de Bank verzekerd zijn, dat recht te ontnemen, zou dus aan de minder gegoeden aan hen wier inkomen uit arbeid verkregen beneden een zeker ;

(l)

Zie

aant.

3,

litt.

c,

van BossE en VON

Woedtke

op

§

i

der wet van

i88q.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 254

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken