Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 496

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 496

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

552 In welke financieele omstandigheden een persoon om te behooren, tot hen, die, gelijk op blz. 1 dezer Memorie is opgemerkt, in beginsel behoorden verplicht te worden om zich te verzekeren, is eene quaestie, waarover natuurlijk verschillend kan worden gedacht elke gestelde grens in deze zou noodzakelijk min of meer willekeurig zijn. Het komt den ondergeteekende voor, dat de verzekeringsplicht in de eerste plaats niet moet worden uitgestrekt tot personen, wier inkomsten 1200 gulden of meer bedragen, omdat zulke personen 1 . in geval van

Artikel

5.

moet verkeeren

;

ziekte

en

2.

niet te langen duur gewoonlijk hun inkomsten behouden, eventueel geneeskundige en pharmaceutische hulp in den

van

regel wel op de

gewone

wijze

kunnen

verkrijgen.

Voor

verschil-

lende plattelandsgemeenten schijnt die grens van 1200 gulden nog lager gesteld te kunnen worden. Volgens het laatste lid van het artikel zal zulks bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen geschieden. Onder den verzekeringsplicht behooren, naar de ondergeteekende meent, ook niet gebracht te worden personen, die in de vermogensbelasting zijn aangeslagen. Personen toch met een kapitaal van ten minste 13 000 gulden zullen ook in geval van langdurige ziekte uit dat kapitaal in den regel voldoende middelen kunnen bekomen om niet in geldverlegenheid te geraken. {sub schip.

ook

f en De

tot

g).

reden,

de

Volgens

art.

6

is

een garnalenbootje geen zee-

waarom de uitzonderingsbepaling sub f

bemanningen van garnalenbootjes

is

niet

uitgestrekt, is

dat die bootjes kustvaarders zijn en de verzekering van een persoon, die bij uitzondering aan de garnalenvisscherij deelneemt, dus voor de ziekenkas geen bijzondere moeilijkheden zal opleveren. De beroepsgarnalenvisscher is uitgezonderd, omdat die in den regel ook aan de haringvisscherij deelneemt. Ten gevolge van het bepaalde sub g zullen de zeevisschers, ook wanneer zij landwerkzaamheden verrichten, niet verzekeringsplichtig zijn. De bepaling is noodig omdat zij anders telkens gedurende korten tijd van het jaar verzekeringsplichtig, gedurende het overige deel van het jaar niet verzekeringsplichtig zouden zijn. Dit zou tot te veel omslag aanleiding geven.

Of tijdens het geneeskundig onderzoek had, ziet op het dat de bedoelde persoon na de deskundige verklaring is verhuisd naar eene andere verzekeringsinspectie. De in deze bedoelde ziekten, verminkingen en gebreken zouden te hooge kosten voor de ziekenkassen veroorzaken. niet meer als bewijs kan worden aangenomen .... bijv. omdat sinds de deskundige verklaring geruime tijd is verloopen en de betrokkene er welvarend uitziet. Na de verklaring van den verzekeringscontroleur is de uitzonderingsbepaling van art. 5, sub h, op den bedoelden persoon niet meer van toepassing is deze alsnu verzekeringsplichtig maar heeft hij inderdaad nog eene ziekte, eene v erminking of een gebrek als bedoeld sub //, dan zal zulks {sub geval,

h).

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 496

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken