Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 18

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 18

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

28o

dan ontvangt hij alsnog van de Rijksverzekeringsbank eene som in eens, welke gelijk is aan hetgeen hij minder heeft ontvangen. Is den vasten zeevisscher tijdens het in artikel 42 bedoelde seizoen eene rente of eene voorloopige rente toegekend dan wordt bij de toepassing van het tweede en derde lid tevens rekening gehouden met hetgeen die verzekerde van de Rijksverzekeringsbank in dat seizoen aan rente of aan voorloopige rente heeft ontvangen. Artikel 45.

De terugbetaling, bedoeld in het tweede lid van artikel 44, geschiedt door den werkgever in wiens dienst den vasten zeevisscher het ongeval trof, door middel van storting ten kantore der posterijen zijner woonplaats. Van de betaling wordt een kwijting in duplo verstrekt, waarvan de werkgever binnen vijftien dagen na de kwijting één exemplaar zendt aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank. De werkgever is bevoegd het voor zijn werkman gestorte bedrag in te houden op het door hem aan dien verzekerde of aan diens erfgenamen uit te betalen loon. Indien het bedrag, dat door den werkgever van de Rijksverzekeringsbank verschuldigd is, meer bedraagt dan het loon, dat de werkgever aan den werkman moet betalen, geschiedt de terugbetaling door den werkgever aan de Rijksverzekeringsbank slechts tot het bedrag, dat de werkgever aan den werkman verschuldigd is. Hetgeen alsnog aan de Rijksverzekeringsbank verschuldigd is, wordt door den werkman of door diens erfgenamen op de wijze, bedoeld in het eerste lid, voldaan. De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing, indien de werkgever ten genoegen van het bestuur der Rijksverzekeringsbank aantoont, dat hij noch aan den verzekerde, noch aan diens erfgenamen loon verschuldigd is of geweest is na den dag van het ongeval. In het geval, bedoeld in het vorige lid, geschiedt de terugbetaling door den verzekerde of door diens erfgenamen op de wijze, bedoeld in het eerste lid. Het duplicaat van het ten postkantore ontvangen bewijs van kwijting wordt door hem, ten wiens name de storting wordt gedaan, overgemaakt aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank. Artikel 46. Is een werkgever, die als vaste zeevisscher werkzaam is, ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 44, eenig bedrag verschuldigd aan de Rijksverzekeringsbank, dan geschiedt de terugbetaling van dat bedrag door hem zelf of door zijne erfgenamen, op de wijze bepaald in het eerste lid van artikel 45.

Het tweede

lid

van

artikel 45

is

van toepassing.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken