Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 101

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 101

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

363 den. De algemeene maatregel van bestuur, die regelen stelt omtrent het verleenen van genees- en heelkundige hulp, zal tevens de gevallen dienen aan te geven, waarin de verzekerde op kosten der Bank verpleegd wordt. Tevens kan die algemeene maatregel regelen steUen omtrent geneeskundige hulp in het buitenland en de gevallen opnoemen, waarin die hulp ten laste der Bank komt. § 2.

Van de

geldelijke schadeloosstelling.

Deze paragraaf is gesplitst in vier afdeelingen. Die splitsing was noodzakelijk, vermits bij de regeling der geldelijke schadeloosstelling aan den getroffene rekening moet worden gehouden met de wijze waarop de getroffene zijn loon verdiende en waarop het hem werd uitbetaald. De verzekerde die niet deelneemt aan de zoogenaamde grootvisscherij, staat, wat betreft de wijze waarop zijn loon berekend en uitbetaald wordt, vrijwel gelijk met den in een verzekeringsplichtig bedrijf, dat onder de Ongevallenwet igoi valt. Er bestaat derhalve geen bezwaar om de regeling der geldelijke schadeloosstelling, neergelegd in genoemde wet, op hem van toepassing te maken. Dit is geschied in de derde afdeeling. Daarentegen vindt men in de tweede afdeeling eene geheel afwijkende regeling voor hen, die zeer afwisselende loonen hebben, waarvan het bedrag voor een groot deel afhankelijk is van de meer of minder gelukkige vangst. Juist dat afwisselende levert bij de regeling eigenaardige moeilijkheden op. Niet zoozeer voor de regeling der blijvende schadeloosstellingen, de renten. Wanneer men nagaat wat een visscher, die aan een bepaald soort van visscherij gedurende eenige jaren heeft deelgenomen, gemiddeld per jaar heeft ontvangen, dan wordt hij niet onbillijk behandeld indien hij, voortdurend geheel of gedeeltelijk ongeschikt voor die vischvangst geworden, zeker percentage van dat gemiddelde loon als rente ontvangt. Stel, dat hij geheel ongeschikt geworden 70 pet. ontvangt, dan zal hij in jaren, dat de vangst overvloedig en voordeelig was wel niet 70 pet. ontvangen van hetgeen zijn vroegere kameraden ontvangen, maar in jaren van schralen vangst en slechte prijzen zal hij van beter conditie zijn. Geheel anders ligt het ten aanzien van de ongevallen met voorbijgaande gevolgen. Het is duidelijk, dat indien twee visschers te gelijk aanmonsteren en met hetzelfde vaartuig uitgaan en een van hen op de eerste reis een ongeval krijgt, dat hem verhindert om tot het einde van het seizoen aan de vangst deel te nemen, men niet kan volstaan met den getroffene 70 pet. te geven van de gemiddelde opbrengst der laatste jaren. Stel, dat de gemiddelde opbrengst bedraagt f 400, dan zou de getroffene dus ontvangen f 280. Ontvangt zijn kameraad nu over het seizoen f 600 dan kan men niet zeggen dat de getroffene door de

landarbeider

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 101

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken