Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 363

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 363

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

35Ï

Het had bevreemding gewekt, dat in het bij het wetsontwerp gevoegd overzicht van wetteHjke bepalingen in het buitenland niets omtrent het leerlingwezen zien,

wordt megedeeld.

Men

zou gaarne

dat ook een overzicht daarvan alsnog werd verstrekt.

ArL 20. Zeer vele leden waren van oordeel, dat zelfs in het systeem van den Minister bij dit artikel te veel aan de Regeering wordt overg'elaten. Dat de Minister nog een nauwkeurig onderzoek wenscht in te stellen met betrekking tot de vraag' welke werkzaamheden het eerst in aanmerking komen voor de in het artikel bedoelde aanwijzing, werd begrijpelijk geacht maar men was verbaasd, dat ook in de Memorie van Toelichting niet eene enkele werkzaamheid wordt genoemd, welke de Regeering onder de regeling zou wenschen te doen vallen. Waar daaronder zelfs werkzaamheden in winkels kunnen begrepen zijn, en de invloed dien het stelsel op het bedrijfsleven zal uitoefenen volstrekt niet kan worden beoordeeld zoolang men niet weet op welke vakken het zal worden toegepast, daar meende men, dat althans eenig meerder licht mocht worden gevorderd. Gevraagd werd, of niet ten minste in de wet behoorde te worden voorgeschreven, dat omtrent het ontwerp van den hier bedoelden algemeenen maatregel van bestuur het advies der Kamers van koophandel en fabrieken en der Kamers van arbeid zal zijn in te winnen. De opmerking werd gemaakt, dat blijkbaar niet is gedacht aan het geval, dat een patroon zijn eigen kinderen in zijn vak wenscht op te leiden. Zal men dit niet mogen doen zonder leerovereenkomst? Zal men dus ook hier eerst eene vergunning van den burgemeester moeten vragen? Nog werd opgemerkt, dat er uitgebreide streken zijn, waar het een of ander ambacht op zeer lagen trap staat, zoodat daar geen patroon te vinden is, die in dat ambacht eene behoorlijke opleiding kan geven. Wanneer nu ten gevolge van den algemeenen maatregel van bestuur het bepaalde bij art. 20 op dit geval van toepassing zal zijn, zal zoodanig bedrijf, indien voor de uitoefening daarvan de hulp van jeugdige personen vereischt wordt, onmogelijk worden, aangezien jongens en meisjes daarin uitsluitend als leerlingen of als gediplomeerden zullen mogen ;

werkzaam

zijn.

Ari. 21, De termijn van een jaar, voor het in werkingtreden van eene regeling welke zulke ingrijpende gevolgen kan hebben, kwam aan verscheidene leden te kort voor. Wil de wetgever hen, die geen vergunning tot het hebben van leerlingen kunnen verkrijgen, niet vrij laten om zich, binnen de grenzen welke elders in de wet voor den kinderarbeid gesteld zijn, door jeugdige personen in hun bedrijf te doen bijstaan, dan behoorde hun voor het minst een geruime tijd te worden gelaten tot het nemen van

maatregelen

om

zich zooveel mogelijk tegen de schadelijke gevolte vrijwaren.

gen van het verbod

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 363

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken