Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 45

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 45

2 minuten leestijd

DE WEDHRGEBOORTE.

35

/.aad, n.1. door het levend en eeuwig blijvend Woord van God, dat onder hen verkondigd was. Ook onze Kantteekenaren verstaan het evenzoo, gelijk 23, aangaande blijkt uit hunne aanteekening op 1 Petr. 1 „Alzoo het „onvergankelijk zaad," waarvan zij zeggen wordt het Woord des Evangeliunis genaamd, omdat het met de onberouwelijke werking des Heiligen Geestes gevoegd is, en dat de wedergeboorte, die daardoor in ons teweeg :

:

wordt gebracht, onvergankelijk is." Door wedergeboorte moet ook hier verstaan worden de eerste levendmaking of de wedergeboorte in „engeren zin"; want immers de Apostel Petrus spreekt er van, als van hetgeen reeds geschied was.

Ook op

18 teekenen de Kantteekenaren aan ten Jac. 1 van het „Woord der Waarheid," waardoor zij gebaard waren dat is door de predikatie des Evangelies, :

aanzien

:

als „het uiterlijk

middel, daartoe noodig."

En dat de Kantteekenaren hier ook het oog hebbe'"! gehad op de Wedergeboorte als eerste levendmaking, h\\\k{ uit hetgeen zij aanteekenen op het woord „gebaard," daaraan voorafgaande n.1. „'t Grieksch woord beteekent eigenlijk, gel k als een moeder haar kind ter :

ij

wereld bren

g t."

Hiermede stemmen ook onze belijdenisschriften overeen, immers § § XI en XII van het derde en vierde hoofdstuk van de Vijf artikelen tegen de Remonstranten luiden als volgt „Voorts wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekeering in hen werkt, zoo is het, dat Hij niet alleen hun het Evangelie uiterlijk doet prediken, en hun verstand door den Heiligen Geest :

krachtiglijk verhcht,

om

recht te verstaan en te onderschei-

den de dingen die des Geestes Gods zijn maar Hij dringt ook tot in de binnenste deelen des menschen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest :

hart. Hij vermurwt het harde, besnijdt onbesnedene in den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden, en maakt dien van dood levend, van kwaad goed, van niet willende gewillig, van wederspannig gehoorzaam

Hij

het

opent het gesloten ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken