Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 53

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 53

1 minuut leestijd

de'^wedergeboorte.

43

van een geestelijk leven", vraagt hij met wedergeboorte „Door wat middel wederbaart God de zijnen ?" en antwoordt daarop „Door Zijn 23 „Die gij wedergeboren zijt, niet Woord. 1 Petr. 1 uit verganl<elijk, maar uit onvergani<;eUjl< zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." Waarna hij verder vraagt „Is dat Woord genoegzaam om een zondaar „Geenszins, maar daar te wederbaren ?" en antwoordt: moet bijkomen de bijstand des Heiligen Geestes, cf/e /rrac/z^dadig onder het Woord Zijner genade werkt, Jak. 1 18: Naar Zijnen wil heeit Hij ons gebaard door het Woord der Waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner eeue het

„instorting

oog op

die

:

:

:

:

:

:

schepselen." Uit al het aangehaalde blijkt mijns inziens duidelijk, dat

beschouwing over de „wedergeboorte," als van hetgeen in de H. Schrift dienaangaande is geopenbaard en van hetgeen door onze gereformeerde belijdenisschriften, gelijk ook door Calvijn, Comrie en andere gereformeerde godgeleerden dienaangaanDr.

Kuyper's

eerste levendmaking, verschilt

de geleerd wordt. Niet minder duidelijk komt dat verschil uit in het leerstuk aangaande het „geloof," beschouwd als vermogen en als eene werkzaamheid, zooals blijken zal uit hetgeen volgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 53

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken