Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 110

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 110

2 minuten leestijd

RECHT VA ARDIGMAKING.

100

kenende,

volgens

het

beredeneerde,

dien

krachtdadig

van dood levend maakt,

door Zijne herscheppende werking, naar de sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de dooden heeft opgewekt; en dat Hij in die roeping door Woord en Geest, het ware zaligmakend geloof, waardoor hij met Christus vereenigd wordt, in zijn ziel inwerkt, of als roept,

een

dat

is,

hebbelijkheid

de ziel instort,

in

om

alle

indrukselen,

welke een ieder gedeelte van het Woord Gods maakt, te ontvangen, en overeenkomstig daarmede niet alleen d a d e lij k werkzaam te worden, maar ook om het middel te zijn, om zoodanige uitverkorene zondaars, aan wien de gerechtigheid van Christus is toegerekend, in derzelver verbonds-vereeniging met Christus, van hunne zijde in de vereeniging met Hem te brengen en te houden, door wederwerkingen, reactiones, grijpen daarnaar, waartoe ze van gegrepen

volgens Paulus, Filipp. III 12; ingewrocht beginsel of hebbelijkheid, volgens de indrukselen, die het Woord Gods daarop maakt, Christus

naar den aard van

welke zoo klaar

zijn,

:

dit

zijn,

ofschoon niemand ze onderscheidenlijk

noemen kan, dat wat benauwing en helsche angsten de ziel mogen overkomen, zij evenwel, in welke dit is, Jezus hoe meer aanhangen, en teederder aankleven, vrede komen, totdat zij Hem gevonden hebben. Die dit verketteren wil, verkettert de Protestantsche Kerken van Schotland, Engeland en Ierland, die woordelijk dit in de Belijdenis van Westmunster, en in den grooten en dan zal ik het en kleinen Catechismus gesteld heb'ben geduldig dragen, zulk een gezelschap hebbende maar ze moeten toezien wat ze doen, die om de Engelschen niet te vertoornen tegen het Arminiaansche, dat tegen onze leer aandruischt, als dat aangeprezen wordt niets doen willen zijnde het van grooter gevolg, de belijdenis van drie hoe

langer

en nooit

tot

;

;

:

aan te tasten, als de Remonstrantsche leer van eenige Prelaten, Bisschoppen of Aartsbisschoppen welker leer nooit voor de leer der Engelschc Kerk gehouden moet worden, maar voor de particuliere leer van RemonKoninkrijken

strantsch gezinde Prelaten,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 110

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken