Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 239

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 239

2 minuten leestijd

DE HEILIGE DOOP. zejreld

wordt door den

ouden

iiiensch

n.1.

de dooding van den

der zonde, zoodat dus de Doop, naar het des Heeren, in de plaats der Besnijdenis gekomen

Woord en

Doop,

229

verbond der genade, dat hetzelfde beteekend en verzegeld wordt door zoodanige teekenen, als passende zijn voor de dagen der vervulling aangaande de offerande van Jezus Christus, waarin de bloedige teekenen moesten ophouden en plaats maken voor de onbloedige, gelijk deze door onzen Heere is, i

alzoo

g e b

s

Jezus

het

Ie V e n,

Christus

zelven

ingesteld.

zijn

En aangezien

tot dat

óók het zaad der geloovigen bevolgt, dat óók het zaad der geloovigen,

genadeverbond hoort, zoo

minder dan onder het Oude Verbond, het teeken des Verbonds moet ontvangen niet omdat dat zaad moet worden ondersteld wedergeboren te zijn, maar omdat God niet

;

Zijne

beloften

óók aan het zaad

zegt,

en

immers aan den

heeft

dit

óók aan hun Doop

en alzoo nü door den

Hiermede komt overeen de

der geloovigen toe-

Vader der geloovigen bevolen zaad door de Besnijdenis

te

art.

beteekenen.

34 onzer Belijdenis, luiden-

„Wij gelooven en belijden, datjezus Christus, die het der Wet is, door Zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen, die men :

einde

zoude kunnen

of willen doen tot verzoening en voldoening en dat Hij afgedaan hebbende de Besnijdenis, bloed geschiedde, in plaats derzelve heeft veror-

der zonden

;

met dend het Sacrament des Doops, door hetwelk wij in de Kerke Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religiën afgezonderd worden, om geheellijk Hem die

toegeëigend

en

dient

onze

te

ons

zijn.

tot

Zijn

een

merk- en veldteeken dragende; dat Hij in eeuwigheid

getuigenis,

God

zal zijn, ons zijnde een genadig Vader. Zoo dan bevolen te Doopen al degenen, die de Zijnen zijn, in den naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water ons daarmede te verstaan gevende, gelijk het water de vuiligheid des li= chaams afwascht, wanneer wij daarmede begoten worden, hetwelk op het lichaam desgenen, die den Doop ontvangt.

heeft Hij

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 239

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken