Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 50

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 50

2 minuten leestijd

DE WEDERGEBOORTE.

40

niet dan door het gehoor des Woords zijn kan), in verband met hetgeen door hem gezegd is, beschouwd worden in dezen zin, n.1. dat, aangezien ook de jonge kinderen de wedergeboorte kunnen deelachtig zijn, zonder welke zij niet zalig zouden kunnen worden, het, gelijk hij iets later zegt, ook niets ongerijmds is, dat ook kleine kinderen het teeken des Doops ontvangen, even als ook de kinderen uit terwijl hij met Israël het teeken der Besnijdenis ontvingen de hier bedoelde kinderkens, in wie hij zegt dat het zaad door de verborgene werking des Geestes reeds is, noodwendig op het oog moet hebben de zoodanigen, in wie dat zaad door Gods verborgene kracht bij den Doop werkelijk reeds gelegd is en die dus bij den doop reeds wedergeboren zijn want zoo het de bedoeling van Calvijn geweest ware, om aan te nemen dat het zaad van de bekeering en het geloof dat zij later hebben zullen, in alle gedoopte kinderen reeds bij den Doop aanwezig was, dit dan zou strijden met hetgeen hij eerder zegt, dat n.1. uit het voorbeeld van Johannes den Dooper niet volgt, dat de Heere doorgaans zoo met" de jonge kinderen pleegt te handelen maar dat integendeel zelfs de gewone huishouding en bedeeling des Meeren is, dat Hij het geloof, (n.1. in zijn eerste begin, doelende hij hier kennelijk op de wedergeboorte als eerste levendmaking) schenkt door middel van het gehoor of de ;

;

;

prediking des woords.

Comrie

ook

leert

niet anders.

handeling van den VII Zondag,

Wèl

blz.

zegt

hij,

bij

de be-

42 van meergenoemde

Wedergeboorte, in deszelfs nauwen zin eene bovennatuurlijke, krachtdadige en onwederstandelijke werking Gods, ons levendmakende en wederbarende in één oogenblik, zonder dat er iets voor-

afgaat,

de

„dat

uitgave,

aangemerkt

om

is

tusschen tusschen

ons

daartoe

te

bereiden of te schikken, wijl

dood en leven geen middelstaat iets

is,

evenmin

als

en niets."

Nochtans zegt hij op diezelfde bladzijde „dat er niets is, dan dat de Geest eerst de wet gebruikt om den zondaar te dooden, door derzelver eisch en vloek in de conscientie te doen indringen, om den zondaar te be:

klaarder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 50

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken