Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Practijk der godzaligheid - pagina 152

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Practijk der godzaligheid - pagina 152

3 minuten leestijd

144 gaat tegen de macht van Satan, wereld, dood, zonde, leugen en. vleescheszin. Christus tegenover den Overste der wereld. De antichrist tegenover den Koning der kerk. En daarom ook een strijd van allen en een iegelijk die door den Heiligen Geest gezalfd is, hetzij dan ambtelijk, hetzij zaligmakend, dien hij onder, met en voor den Christus strijdt en strijden moet, om staande te blijven. Dien strijd, waarvan Paulus voor zijn sterven getuigde: „Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de krone der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige Kechter in dien dag geven zal." Hieraan voelt men terstond, dat het alzoo dwaasheid is van een kerkdijken strijd te droomen, die afgescheiden zou zijn van den geestelijken strijd tegen de zonde. Ondraaglijk, verfoeilijk en schijnheilig is het soms, die ijdele ijveraars te zien opstaan, die van en voor den geestelijken strijd niets gevoelen, die de bitterste vijanden Gods, als daar zijn Leugen, Onreinheid, Schraapzucht, Liefdeloosheid, Eigengerechtigheid, ongemoeid den akker van hun ziel en de zielen hunner kinderen en de zielen hunner gemeenteleden laten verderven, en die, om dat diepere en schrikkelykere zich in niets bekommerend, nu een zwaard aangespen en op de buitenmuren gaan staan en dan uitroepen „Ik trouwe wachter Zions, ik ijver voor de kerke Gods!" En omgekeerd zouden we zeggen, is er geen owtrouwer wachter! Den vijand en vernieler en verderver van binnen vrij spel te laten en dan den schijn aan te nemen van een ijveraar Gods te zijn, is verraad. Tien wolven tegelijk binnen in de schaapskooi het bloed der lammeren te laten zuipen en veilig op den torentrans te mikken op een wolf, die wellicht aan den muur janken kwam, is geen bestaan van ernst, getuigt van geloof noch veerkracht en is den dienaar des Heeren onwaard. :

Neen, mannen broeders, alle strijd voor den Heere begint hij het en zal dan alleen oprecht en eerlijk en uit den Geest in u zijn, indien hij op alle punten tegelijk ontbrandt, op heel de lange linie, die in uw eigen hart begint en in den buitensten omtrek van begin,

uw

leven pas eindigt.

is een leus, die tot op het merg uwer ziel moet gaan. „Voor God" dat moet uw vriend zijn; al staat die vriend u persoonlijk ook nog zoo tegen, maar ook „tegen God" dat moet uw vijand zijn, al school die vijand in uw eigen ziel. Vijand overal, vijand op elk terrein, vijand al wat uit den Booze is, in uw vleesch,

Vriend of vijand

uw uw

!

bloed, in uw denkenden geest, in uw aangekleede deugden, maatschappelijk verwrongen toestanden, op uw scholen; hoogere en lagere scholen; in uw lands-instellingen, in uw huiselijke gelegenheden, en zoo ook in de kerk van uw Heere.

in in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 272 Pagina's

Practijk der godzaligheid - pagina 152

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 272 Pagina's

PDF Bekijken