Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het heil in ons - pagina 58

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het heil in ons - pagina 58

3 minuten leestijd

:

weg der behoudenis zou zijn dan voor volwassenen, werpt het geheele Evangelie omver en is er onbestaanbaar mee. „Er is maar één naam onder den hemel gegeven, door welken wij kunnen zalig worden, de naam Christus Jezus.'' Dit wil niet slechts zeggen, dat buiten den Zoon Gods ons heil ondenkbaar is, maar evenzeer en meer nog, dat een uit menschen geborene niet kan zalig worden, tenzij hij in verband trede met dien Zone Gods in zijn vleeschwording, d. i. met Christus Jezus. Toont nu geheel de Openbaring, dat dit in verband treden met Jezus niet een bijzondere zaak tusscheai hem en elk menschenhart is, maar dat hij mensch wordt, om met het menschelijk geslacht, met onze menschelijke natuur gemeenschap te hebben, en langs dien weg ook ons te bereiken, dan is uiteraard de toebrenging tot Jezus van een kind, dat reeds ophield tot deze aarde te behooren, een ongerijmdheid. Eén kudde, één lichaam, één plant, één wijnstok zal het zijn, niet twee groepen van gezaligden, waarvan de ééne op gansch andere wijze zou zijn toegebracht. Juist in het wegnemen van eiken muur der afscheiding ligt de hooge triomf van het Godsrijk. Het mysterie, waarvan Paulus roemt dat het, verborgen van alle eeuw^en, nu geopenbaard aan zijn heilige Apostelen, bestaat juist in die ondeelbare, onveris brekelijke eenheid, die aller heil uit eenzelfde kiem wassen doet en aller glorie in éénzelfde kroon vereenigt. Gemeenlijk overweegt men de bedenkelijke gevolgen niet, waartoe zoo oppervlakkige beschouwing bij onze jong gestorven kinderkens

daarom

leiden zou. dat ze ook na hun sterven nog door den Heere kunnen worden, dan snijdt men den ernst van het Evangelie af en zet de deur open voor een opnieuw binnendringen van de dwaling, waartoe Kome in haar leer van het vagevuur verviel. Indien toch een vroeg gestorven kind „niet bleef liggen gelijk het viel," niet aan deze zij van het graf in den staat moest komen, waarin het eeuwig blijven om bij ouderen van jaren deze hope zal, welke reden zou er bestaan op een toekomstige bekeering af te snijden? Maar dan ook omgekeerd erkent men, dat de stellige openbaring van Gods Woord zich tegen het overdragen der beslissing naar de andere zijde des grafs bepaald en onvoorwaardelijk verzet, ligt het in den aard der zaak, dat de zedelijke ernst des Evangelies ophoudt, waar aan zulk een gedachte voedsel wordt gegeven; en is zulk een stelling slechts een bedekte poging om de verleidelijke leer van de geleidelijke en trapsgewijze dan dient een iegelijk, die „zaliging aller zielen" in te voeren; aan Gods Woord vasthoudt, den eisch tot zedelijken ernst in zijn consciëntie ervaart, en een „zaliging aller zielen" als onderst-bovenkeering van geheel de bedeeling der genade inziet, ook ten ernstigste te protesteeren tegen het fluisteren bij onze kindergraven van een wegsleepende gedachte, die geheel ons geloof ondermijnt,

Waant men,

geheiligd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 270 Pagina's

Het heil in ons - pagina 58

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 270 Pagina's

PDF Bekijken