Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 8

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

LOCUS DE MAGISTRATU.

VUI

het laatste de

Bij

III.

erlangen

Zij

dan,

menschen geen instrumenten, maar organen. zij

't

ook onder verantwoordelijkheid aan God en

bondenheid aan Zijne ordinantie, het ius

discretionis.

middellijke uitoefening v. h. gezag draagt twee de patria potestas en de potestas magistralis.

nl.

De

A.

patria potestas:

In

de

s

ch ep p

Zonder zonde haar natuurl. begrenzing

i

vormen,

171

n g: duurzaam, organisch. d. ontsluiting v. h. pers.

i.

ge-

170

Deze

IV.

168 in

172

bewustzijn. 174

Uit de patria pot. vloeit voort de potestas patriarchalis, 174 buiten zonde uitsluitend tot regeling van indifferente dingen. 175 Zoo bij normale ontwikkel, h. menschel. geslacht v. zelf ééne dynastie. B.

Dit ten deele

geval

h.

i.

d.

organ. staatsregeling

volkomen deze dynastieke gedachte

De

V.

De

potestas magistralis mag.,

pot.

uitsluitend

:

In

de

gr.

v. Israël

(vooral Levi)

:

tijdelijk,

176 177

in het o-öj^aa roü \pccrToï>.

comm.

175 ;

mechanisch.

177

staatsrechterlijke gemeen-

doelende op de

schap heft de patria pot. niet op, maar is daarin gegrond. 178 deze tweeheid de tegenstelling geboren tusschen magistrale souv. en 179 „souv. in eigen kring" (In de H. S. op dit terrein altijd de vadernaam, niet

Uit

het valsche begrip

v.

koning, enz.

180)

de botsing van deze beide de constitutioneele staatsinstellingen. 180 180 Artikel 36 van de Confessie. De veruitwendiging v. h. gebod in de wet, enz. 181 Het begrip regeeren altijd gebonden aan het begrip wet. 182 In de gratia communis aan magistraatspersoon en onderdaan tevens alles geuit

:

geven, wat voor het bestaan

Kenmerk

v. alle pot.

Suzereiniteit.

De

VI.

v. d. pot.

magistr. noodig

is.

182

mag., dat er geen ander persoon als souverein boven staat. 183

Deze

reëel, dan de souv. slechts schyn (en omgekeerd).

potestas Christi (gratia spec.) eene reëele pot. in de sfeer der kerk. 184

Èn Christus èn de magistraat èn de patres slechts organen, waardoor God zelf immanent Zijn eigen souverein, Goddelijk gezag uitoefent. 185

De munere regio Christi. De algemeene quaestie

7. I.

186 188

:

Er is tweeërlei regnum, het regnum essentiale, i. d. schepping gegrond, door d. zonde gestoord, door gratia comm. tijdel. opgehouden en, opdat het in zijne oorspronkel. gaafh. hersteld en tot zijne eindelijke voltooiing zou komen, hierin ingeschoven door gratia specialis het regnum oeconomicum of gratiae. II.

Loei classici. ziet

In

189

de Heil. Schrift

het koningschap van Chr.

alleen op

h.

regnum

speciale, altijd

verbonden

aan het rijk van „Zion", niet voortvloeiende uit de essentia creationis, maar Hem gegeven bij de constitutio Mediatoris, waarover Hij regeert met ingeestelijke macht met de patria potestas, zooals die

wendige (parallel

daarbij

in

Hij, als

het

regnum

essentiale

essentialis

buiten zonde zou gewerkt hebben);

nog geen gezag, maar eene macht, waardoor

Hoofd van Zijn volk, wereld en Satan beheerscht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken