Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 57

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 57

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

§

van

ontwikkeling

nadere

de

De

2,

de gratia

we

neer

9

saisissante

het

10 vgg.

vs. 9,

helder inzien, kunnen

uitgangspunt

vaste

dit

Om

specialis.

we met Gen.

onmiddellijk te grijpen beginnen

29

gratie communi.

we

;

punt

immers, wan-

het voorafgaande

beoordeelen. Vs.

9.

d.

w.

u,

Vs.

Maar

gedierte

het

met

u,

en met

uw zaad na

tegenwoordig levende menschen.

alle

met

en

met u

alle levende ziel die

Hier

toe.

is

enz.

Met „levende

ziel" hier

en Japheth met hun gezinnen, maar van het gevogelte

Cham

bedoeld Sem,

niet tot

met

z.

10,

Ik richi mijn verbond op

Ik, ziet,

een verbond Gods dat zich

van

sprake

dus

is

uitstrekt 10

over

alle

menschen,

2

over

alle

levende

d.

ziel,

i.

over

het gedierte.

al

Die twee worden nog eens saamgenomen

de woorden

in

de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde VS.

In

ons

11

geopenbaard wordt.

als feit

mogelijk

het cardinale punt, waarin de Gratia

ligt

Hier

„van

:

allen, die uit

toe.

communis onmiddellijk maar zoo beslist

niet overdrachtelijk

is

sprake van een genadeverbond Gods, want het

een reddend ver-

is

bond, dat de aarde niet meer door een vloed zou verdelgd worden. Het een genadeverbond,

niet

maar een cosmisch genadeverbond, immers,

wordt,

sloten

met

verbondsgenade

hier

wat

alles,

d.

w.

z.

cosmisch

er

ook

dat met den geheelen kco-uoc ge-

God de Heere

treedt

is

met de uitverkorenen wordt aangegaan,

alleen

dat

in

foederatief in een bepaalde

de schepping bestaat.

Zoo

communis geopenbaard wordt. Schandelijk verzuim is het dan ook, wanneer we zien, hoe de Christenen hiermede zoo weinig rekening hebben gehouden. Dat de y.ba-ixog op dit oogenblik nog bestaat, is de vrucht van dit genadeverbond. Was die genade niet tusschenbeide gekomen, dan zou ook deze aarde spreekt het vanzelf, dat hier alleen gratia

verdelgd

en

Gen. 9

de eerste.

als

zijn

drukt

zoo positief mogelijk

uit,

12 laat niet den minsten twijfel toe,

vs.

dat alle menschelijke ontwikkeling en het

geheele bestand der dingen vrucht en uitvloeisel

God Na nu

door

te

hebben

dat praegnante sensu die verbonds-

ingezien,

we

vaststaat, keeren

terug tot de vorige hoofdstukken

gaan welke sporen van die cosmische genade Gen.,

sprake

zijn,

geen zonde

Het

van dezen verbondsvorm,

plena forma aan Noach gegeven.

in

duidelijk

genade daar

In

is

cap.

omdat is,

eenige

en

1

2,

in die

kan

natuurlijk

waarop

in

na

daarom van geen is

gratia

te 3.

communis

van zonde en v/aar

zijn.

Gen. 2

hebben, de aandacht moet gevestigd,

om

daar vinden en wel tot Gen.

hoofdstukken nog geen sprake

daar kan geen gratia punt,

we

is

in

vs.

verband met wat wij 15.

te

bespreken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 57

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken