Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 226

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 226

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

Locus DE Magistratu.

198

Had

maar gewerkt wordt. voldoende

niet

om

zijn

te

Evangelie ontvingen, want

Christus alleen de gave der

dit is

zonder prediking des Woords vallig

om

een dorp

b.v.

Woord

De

kennen.

opgevaren, kan niet aan Gods uitverkorenen Zijne geestelijke

macht openbaren door prediking des Woords, uitwendige ordinantiën voor de kerk

digheden alzoo

beschikken en

te

vloeit

en hare lotgevallen en omstan-

te stellen

rijkelijk

om

de macht hebbe

tenzij Hij

de prediking van Gods

te regelen, dat

kan komen en

tot alle uitverkorenen

Zoo opgevat

Op

lotgevallen.

de kansen voor een prediker zeer wissel-

zijn

aanraking te komen met menschen, die Gods

in

eenmaal

Zoon,

dit

een uitwendige zaak, die uitwendige ordinantie

samenhangend met iemands levensloop en

eischt,

dan zou

7rpo(pYirv.y.,

maken, dat de uitverkorenen de prediking van het

Woord

opwassen.

door deze tusschenschakel het voorgaande met het vol-

gende vanzelf saam. Joh. 3 VS. 35. 'O 7rxT)\p

e.

we

Hier vinden

verband voor. Er rk

Tcv

h.yy.Tcq.

rr, yj.ipt

woorden en komt

dezelfde uitdrukking in andere

geen sprake van magistrale macht. 'Ov yxp

is

xWoü

hetzelfde

h.Tr'KTruXvj

h &s.hq,

Hier wordt dus gezegd, dat Christus als de

Qao'o AaAc' (vs. 34a).

p-rifxxTx rol)

Kxi Trkvrx SÉS'jJKSy ïv

viiy,

van God gezonden getuige op aarde geen geestelijke werking aanbrengt, maar de uitwendige prediking des Woords, 34Ö)

d.

w.

z.

want

:

vidueele mate het

naar

de

Hij

heeft aan Zijnen

TTviLpt^x

maat van

oi

gegeven.

yxp

Zoon Middelaar niet in mensch ontvangt het ttvsL^x

Ieder

Christus nu

nam

metrum personale. Vs. 36.

De

Hem volgt

maar

h

Bovendien

TTca-reMy dq rhy

ma-Tt'jQVTzq zijn te hooren, niet, r>,v

'éyj^t

de onderdanen

Z,ü>r,y

;

y.lwtoy

hebben

ƒ.

Joh. 17 VS.

In

dezen tekst wordt

niet

ïk fx,zTpou

den mensche-

Ik is Hij

vervalt

de

bij

Tweede

Hem

zijn

zij,

die weigeren

weer op het Middelaarschap, want stil

zal.

2.

hetzelfde

niet

alleen

nog

duidelijker vermeld,

maar het

rva,

het

waarom wordt

karakter der heerschappij v/ordt hier omschreven, oLroTq

^w^

xlioyioy.

Hier

is

\^ov(Tix

er tevens bijgevoegd. 'hx Trxy

'6

maar

zelf datis verbis

uitgesproken; immers hier staat niet alleen, dat de Vader aan den Zoon heeft,

er

leven in de burgermaatschappij,

de exegese der twee overige plaatsen wordt hier door Jezus

gegeven

het

7rvzü(j.x.

xtütycov.

de ongehoorzamen

Dit ziet

dat de Tria-rvMy een gerust en

'iC,'jyr,y

maar

staat er niet Y.pxToq,

-jlhy

'xTru^byric.

cl

Daarom

Goddelijk Wezen.

Drieëenig

het

TTviüpix (vs

bepaalde indi-

ken persoon, maar de menschelijke natuur aan. Naar Zijn Persoon van

Sih^ rh

als

persoonlijkheid.

zijn

:k pcirpo-j ^'2(^rrrj b

SïScjiKxq x-,t6>,

Het Joü(7>:

dus weer geen sprake van een uitwendige magistrale

macht over de burgermaatschappij op aarde, maar van de toebrenging van het eeuwige leven aan hen, die de Vader krachtens de uitverkiezing aan den Middelaar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 226

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken