Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dicaten dogmatiek. Locus de Deo - pagina 92

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dicaten dogmatiek. Locus de Deo - pagina 92

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

Locus DE Deo (Pars Prima.)

74

genoeg aanwezig, om tot den eed bij den naam van God te kunnen geraken. De uitkomst van historich onderzoek leert dan ook, dat onder alle heidensche volken, die het

de

stant

van de revelatio specialis gemist hebben, toch con-

licht

bestaan

usantie

om

heeft,

hunner overheden

vergaderingen

de

te

beginnen met godsdienstige plechtigheden, en dat ook onder al die volken de eed in zwang was. En waar nu de kerk van Christus in staat en maatschappij opgetreden is

en weer licht heeft geworpen op de cognitio Dei naturalis, daar

is

een klaarder inzicht mogelijk geworden en moeten wij het standpunt inne-

men,

we

dat

niet

op grond van den

op grond van de vermaning

Bijbel, niet

der kerk, maar alleen op grond van de theologia naturalis in het natuurlijke leven te handelen in den naam van onzen God en Hem de eere te geven. Wanook ten onzent de Koningin over onze Staten-Generaal bij openbare dan neer „En hiermede bevelen wij u in Gods handelingen de zegenbede uitroept

hebben

:

hoede", dan

dit

is

niet

maar een

met kracht

te

En

mainteneeren.

gegrond in

in

de theologia naturalis en daarom

Amerika, waar het Calvinisme het zuiverst

men metterdaad

heeft doorgewerkt, heeft

van ons Christelijk volkskarakter,

overblijfsel

dergelijke uitdrukkingen zijn

maar

dien toestand van de openbare Gods-

erkentenis in het publieke leven. Alleen bleef er deze fout

bij

over, dat in de

vergaderingen van het parlement, die terecht met gebed geopend worden, een

namelijk

dus,

die daar de

hij,

de kerk heeft daar niets

er is

uit

„natuurlijk"

Immers,

gezet worden.

terrein,

predikant, die de vergadering van

al

is

gebed Gode eere

te

geven

als

zij is

is

den God

het in een Joodsch gezin.

nog een tweede belang, waarom de theologia naturalis

revelata specialis.

te

het rijk der

daar geen dominee, maar eenvoudig burger. Zoo

is

des hemels en der aarde, ook

Maar

De

leiding heeft.

ieder huisvader geroepen, in het

mag

;

maar iemand van het

doen,

niet

het parlement bijwoont,

ook

niet

Zulk een gebed moest de minister of Divinity, iemand specialis

gratia

Dat mag

gebed uitspreekt.

„geestelijke" dat

maken.

niet opzij

altoos het praesuppositum voor de theologia

Geen grooter ongeluk

is

aan onze gereformeerde belijdenis

kunnen overkomen, dan dat men zulks uit het oog heeft verloren en de opender bijzondere genade zoo maar in de lucht liet hangen, zonder aan-

baring

sluitingspunt

aan

Eerst het natuurlijke,

en

elke

naturalis

zijne

daarna het

cathechisatie,

aanwezig

aanknoopingspunt.

is

men woont

Men kan ;

die in

niet

En

dat,

geestelijke. Elke

begint

met

terwijl

aan

heeft zijn

altoos de regel

is

dogmatiek' elke prediking zelfs

te onderstellen, dat

de personen, met wien men

Daarom

„Encyclopaedie"

voorafgaan.

leven.

natuurlijke

het

Schleiermacher, die

te dit

doen

de theologia

heeft, mist elk

zeer goed inzag, in

theologisch deel een philosophisch deel laten

mensch nooit anders uitgaan dan van het huis, waarin bij zijn denken uitgaan van zijn eigen ik. In ken inhoud van men moet als

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 948 Pagina's

Dicaten dogmatiek. Locus de Deo - pagina 92

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 948 Pagina's

PDF Bekijken