Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 166

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 166

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

LOCUS DE MAGISTRATU.

138

engeren als

twee

onjuist onderscheiden wil in

en genade, dan behoort de magistraat

natuur

en

leven,

natuurliji<

tegenstelling tot

van

sferen

van het

wanneer men nu

en

zin,

de

niet

die

in

van het genadeleven.

in

sferen,

de sfeer

Juist is die

omdat men alsdan moet verstaan, dat de Gratia communis

niet,

het gebied van het natuurlijk leven behoort en de Gratia specialis tot het

Doch deze algemeene term mag hier nu wel gebezigd worden.

gebied der genade.

Wanneer men een

de Dogmatiek, de expositie van de

in

men de Openbaring Gods

punt toegekomen

dergelijk

leer der waarheid,

altoos wel in

dient

is,

oog

't

te

aan

houden,

in de natuur en de Openbaring wat de verhouding is in Gods in zijn Woord, wat de verhouding is tusschen de algemeene Openbaring Uit den in den kosmos en de bijzondere Openbaring in de Heilige Schrift. aard der zaak zal dit punt, wat zeer breede toelichting zou eischen, hier niet

worden

uiteengezet

Men mag der

maar der

Reformatie,

heb

hier

komt

de H.

almachtig

is,

we

geven

Schrift,

wijs, heilig

zooals

zoodat

Vitringa

komt

ze

de

1.

en rechtvaardig,

evenzoo de algemeene zedewet,

en

de stelling aan, die hier geldt.

kortelijk

zooals

lateren)

de theologie,

ik

uit

alleen

;

den weg opgaan van vroegere theologen

niet

en

uit

om

aldus

't

niemand

ooit uit de

hetgeen

men

H.

S.

ons

tot

te

deelen

2.

alles

verlicht en

om

bestaat, die

wat daarbuiten ligt tot het Deze indeeling en de voorvalsch

kosmische openbaring zonder hooger

onderwijst de natuur

God

de kennis van de natuur behoort

principieel

is

evenwel van die

die aldus spreken

de natuur en daar, zooals ze

de natuurlijke Godskennis wil afleiden.

uit

oog

in

fniet s.,

kennis, dat er een

gebied der bijzondere Openbaring gerekend wordt. stelling

c.

ons een juisten blik op den

om

deze reden, dat

licht

gekomen

is tot

Alleen wanneer de y.bcr[j.oc

doet werpen,

ons heen en de inspraak van ons eigen hart omtrent

natuur en God.

De

bijzondere Openbaring moet

men

nooit op zich zelf nemen, maar altijd

neemt ze de openbaring der natuur in zich op. De natuurlijke Openbaring blijft altijd fundament van het huis, waarop het andere gebouwd is, is altoos in de bijzondere Openbaring gesubsumeerd. De bijzondere Openbaring kan zonder de

natuurlijke

den mensch

geen voet verzetten, omdat ze dan geen aansluitingspunt

vindt.

genadeopenbaring daarin breed

is

Bovendien gegeven

opgenomen.

is

wordt, Cf. Ps.

uitspansel verkondigt zijner handen die

we

We

gaan evenwel

om

bekend, hoe

werk

(vs. 2.) Dit is

een natuurlijke Openbaring,

de bijzondere Openbaring doet

op de

het euvel te voorkomen, dat

in

de Heilige Schrift niet alleen

maar ook de Openbaring uit de natuur 19. De hemelen vertellen Gods eer, en het

eerst zien bij het licht, dat niet verder

in

men

stelling in,

uitstralen.

daar thans genoeg gezegd

is

deze twee gaat juxtaponeeren en coör-

dineeren, alsof ze elk op eigen fundament naast elkander stonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 166

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken