Bekijk het origineel

In Jezus ontslapen - pagina 227

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In Jezus ontslapen - pagina 227

2 minuten leestijd

,,

!

217

we er niet één vergeten zullen, die nieuwe, die dat Hij onze God van voor het beeld heerlijkste weldaad bij onzer lieve dooden allen nevel van zonde wegneemt, en ze ons nu in het witte kleed van Gods heiligen doet aanschouwen, en dat Hy ons ook bij het graf onzer lieve dooden besprengt met het bloed van het heilig Godslam. Zoo ver het Oosten is van het Westen zoo ver doet Hij ook bij het eerst geopend en dan gesloten graf onze overtredingen van ons. En zoo wordt alles van Gods zijde liefde en trouw. Weldadigwaarvan

,

Gods wat we bezaten. Weldadigheid Gods wat aan onze dooden bewezen werd. En weldadigheid aan onze eigene ziele in die wondere Verzoening van Christus. Looft dan den Heere, zijne engelen. Looft dan den Heere gij die van ons gingt in de vergadering der volmaakt rechtvaardigen. Loof den Heere mijne ziele heid

,

,

LIL tr

%ot

pxife

jijner Ijeerltjfljeib" Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heer-

Eph.

lijkheid.

1

:

14.

In elke eeuw en soms in elke halve eeuw ja tot zelfs in een kwart eeuw komt er een nieuwe strooming op in de denkwijze in de gezindheid en in de neiging der geesten. Dat noemt men dan den „ geest der eeuw ", en wie in de wereld wat zijn of wat worden wil, is er dan op uit, om dien tijdgeest in zich op te nemen, en daardoor wat men noemt eerst zich Jcwd van zijn tijd" te toonen, en dan „man van zijn ,

,

,

,

tijd" te worden. In die zucht nu worden, steekt ten

om den deele

-

iets

eeuw " gelijkvormig te goeds maar ook anderzijds een

geest der

bedenkelijk kwaad. Iets goeds.

Immers ook in die stroomingen der eeuw gaat het werk Gods dat Hij in de wereld der menschenkinderen volvoert, zijn voleinding tegemoet. Stilstand is er in dat werk Gods niet. Rusteloos als de wateren der rivier beweegt het zich voort naar den oceaan der voleinding. En daarom is er gestadige ontwikkeling en verryking van het leven. Wie daar buiten blyft staan, verarmt. In de nieuwe levensvormen, die God aldoor schept moeten ,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 236 Pagina's

In Jezus ontslapen - pagina 227

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 236 Pagina's

PDF Bekijken