Bekijk het origineel

In Jezus ontslapen - pagina 48

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In Jezus ontslapen - pagina 48

2 minuten leestijd

,

38 alles afdoet, is de Heere onze God niet zelf louter en is Hij toch niet de Alwerker, die nooit moede noch mat wordt en alle dingen draagt door het woord zijner kracht?

En wat

Geest,

IX.

„SQBcmbelingen onber begenen bie t>oor

@ob êtacm".

Zoo zegt de Heere der heirscharen Indien in mijne wegen zult wandelen, en indien zoo zult gij gij mijne wacht zult waarnemen ook mijn huis richten en ook mijne voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder deze, die hier staan. :

gij

,

,

Zach. 3

:

7.

Onder „ hen die voor God staan ," wordt ons het heir der engelen geteekend, dat in zijn staan voor den Troon zijn vaardigheid en gezindheid uitdrukt, om het hoog bevel dat naar hen uitgaat, ten uitvoer te brengen. Hun aard is niet „ heerschend ", maar „ dienend ", en het is juist in de voorstelling van den voor Gods Troon staanden engel dat dit „ dienend " karakter tot uitdrukking komt. De gezaligde uitverkorenen „dienen" ook wel maar hun wordt tevens gegeven dat ze met Christus zitten op zijn Troon, en zitten is teeken van meerderheid, van heerschappij. Om te doen uitkomen dat aan den verhoogden Heiland een naam boven allen naam is gegeven, wordt ons gezegd, en door ons beleden, dat hij is „zittende aan de rechterhand Gods". Als het nu in de profetie van Zacharia tot Jozua heet dat de Heere hem geven zal „ wandelingen onder degenen die voor God staan", dan zegt dit, dat de scheiding tusschen het leven hier en het leven daarboven ten deele voor hem zal worden te niet gedaan. Jozua zelf is nog op aarde, de engelen die voor God staan, zijn in den hemel. Eu nu zal Jozua desniettemin gemeenschap hebben met dat hoogere leven om Gods Troon. Hij zal er nog niet wonen, nog niet duurzaam vertoeven, want de stad zijner woning is nog deze wereld. Maar gelijk de bewoner der ommuurde steden om frissche lucht in te ademen en van Gods rijke natuur te genieten na volbrachte dagtaak de stadspoort doorsloop om wandelingen daarbuiten te hebben zoo zal het ook met Jozua zijn. Hij zal nog wonen op aarde maar gedurig zal hij om de aardsche beklemdheid te ontvluchten en frissche zielslucht in te ademen, uit deze wereld uitgaan en met zyn geest wandelingen onder de engelen voor Gods Troon hebben om door dien toegang ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 236 Pagina's

In Jezus ontslapen - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 236 Pagina's

PDF Bekijken