Bekijk het origineel

Heilige orde - pagina 26

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heilige orde - pagina 26

rede in den bond van antirevolutionaire kiesvereenigingen te Amsterdam gehouden op 30 mei 1913

2 minuten leestijd

HEILIGE ORDE.

24

't

Zoo vraagt

zorge, voor de volle maatschappij gerijpt zal zijn.

lijke

ook hier Gods Heilige orde, én

in

de ordinantie der natuur, én

in

ook hier op den eisch van het na-

de roepstem der Schrift, die ons

tuurlijkleven een zoo heilige echo beluisteren doet.

Doch ook en

gelden

genoegzame mensch op

zichzelf

aan geen eisch der natuur gebonden, noch van een

betuigt,

Woord Gods schikking

weer de

hier treedt

de Schrift afwetend, aan zichzelf de volstrekte be-

in

trekken over wat

te

Met den

zal.

de opvoeding en

bij

de school

in

die de opvoeding aan de

band,

heiligen

ouders bindt, breekt dan allengs ook onder ons der Liberalisten

hooge wijsheid. Of begint

ook onder ons de min,

niet

min, dan de zuigflesch de moederborst niet,

ten slotte alle kind uit

om

moeten verhuizen,

doen opgroeien, altoos conform

En

nu,

't

nog

bus

en

daarom

al

de

bij

zijn

moet met

't

't

iets

in

Slechts

op één ding

't

trekt

men

men

dan,

kind van nadenken, van gedachten-

't

worden, dan huis

uit, liefst

vierde jaar reeds op de Staats-bewaarschool ondergebracht,

't

dan straks minstens zeven jaar op de lagere school

't

ten leste van

van den Linkschen recruut ouders hebben dan niets

is

't

hoofd

litieke club.

Door

't

is

En

voeding, die aan

Liefst zelfs

geen

dit

De

vrije

't

Kamers be-

Kabinet ontwerpt dan, haar spijslijst erbij

voor

jonge kind zal worden voor-

school er meer naast geduld, en

voorshands nog, dan stuurt men toch op haar Hara

den geldstrop aan.

model

hoe de Staten-Generaal

model voor de volkschool, met de

alle intellectueele

't

dan overgegaan OjOcfepo-

uit,

die samenstelling van de

schikt de club over het Kabinet.

en genoege,

de voeten naar

meer over de vorming van hun eigen kind

Die politieke club maakt dan

zal zijn saamgesteld.

tot

verbikt, verschaafd en vervijld.

zeggen, en alle macht over hun kind

gezet.

de stem-

bij

land nog van alle kant verzet

te

vertoeven, tot

er

hier te lande

van hoogeren indruk waarneembaar

en voorts moet

te

men

voor indrukken vatbare wicht onverwijld

of

te

de prilste jeugd naar hartelust spelen, maar

in

begint er ook maar

vorming

kind den model-burger

't

Laat de ouders thuis, zegt

kracht saam.

met hun kroost

dan

Aristoteles' heidensche leer.

ons

in

vervangen ?

te

geen

zal

stembus ducht wie winnen wil elke prik-

sluimerend protest.

van

keling

Dat zou

niet.

uitlokken,

uit

zoo, zóóver gaat

is

En

ouderlijk huis naar de Staatstichting

't

zoo

eerst

of, is er

Het ideaal heet en

blijft

Kiri

is

ze

met

dan een Staatschool

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

Heilige orde - pagina 26

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

PDF Bekijken