Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 111

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 111

2 minuten leestijd

103

VAN HET GELOOF.

Vraag. Hoe wordt het woord geloof in de H. Schrift gebruikt? Antw. Het wordt gebruikt, óf voorwerpelijk van de leer, die men 23. 'Degene, die ons eertijds vervolgde, verkondigt gelooft, Gal. 1 nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte óf onderwerpelijk van ons werk, door hetwelk wij het voorwerp omhelzen, 1 Petr. 1 :9. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. :

;

Vraag. Wat is eigenlijk het geloof? Antw. Eene verzekerdheid van de waarheid eener zaak, op eens anders getuigenis steunende; dewelke God of mensch zijnde, zoo is daardoor het geloof ook goddelijk of menschelijk. Vraag. Hoevelerlei is het goddelijk geloof? Antw. Vierderlei, namelijk het historisch geloof, het geloof der wonderwerken, het tijdgeloof en het zaligmakend geloof. Vraag. Wat is het historisch geloof? Antw. Waardoor wij het woord Gods, of geheel, oftendeele als eene historische waarheid aannemen, doch zonder toepassing op ons zelven. Hand. 26 27. Gelooft gij, o Koning Agrippa, Gij ge10. de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft, Jac. 2 looft dat God een eenig God is, gij doet wel, de duivelen gelooven het ook, en zij sidderen. :

:

geloof tot de zaligheid noodig? kan het zaligmakend geloof niet beomdat de wil in den echter is hetzelve niet genoegzaam staan mensch menigmaal aanloopt tegen het gemeen en beschouwend oordeel van het verstand.

Vraag. Is de daad van Antw. Ja toch. Buiten

dit

dit

;

;

Vraag. Wat is het geloof der wonderwerken ? Antw. Eene sterke vaststelling bij zichzelven, van eenig wonderwerk, dat van, of aan ons zal worden gedaan; en is dan of werkelijk, wanneer ons geloof ziet op iets dat wij doen zullen, 2 En al ware het, dat ik al het als Paulus zegt, 1 Cor. 13 geloof had, zoodat ik bergen verzette, en de liefde niet had zoo ware ik niets. Of lijdelijk wanneer wij een wonderwerk aan, 1, 2. En ziet, zij brachten of omtrent ons verwachten, Matth. 9 tot Hem, een geraakte, op een bed liggende, en Jezus hun gezoon, zijt welgemoed, uwe loof ziende, zeide tot den geraakte zonden zijn u vergeven. :

:

:

:

Vraag. Heeft dit geloof eenige verbintenis met de zaligheid? Antw. Het zaligmakend geloof ging daarmede dikwerf gepaard. 2. Echter vindt men het geloof der wonderwerken in Zie Matth. 9 menschen, wien het zaligmakend geloof ontbrak. Zie de gereinigde melaatschen, onder dewelke slechts een geloovige en dankbare Dus besluiten wij dat Samaritaan gevonden werd, Lukas 6 17, 18. 22, 23. dit geloof geen verbintenis met de zaligheid heeft, Matth. 7 :

:

:

Vraag.

Wat

is

het tijdgeloof?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 111

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken