Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 265

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 265

3 minuten leestijd

;

;

;

;

;

VAN DEN HEILIGEN DOOP.

257

doen, tot verzoening en de voldoening der zonden en dat Hij afgedaan hebbende de besnijdenis, die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het Sacrament des Doops; B. daarna, dat God den Doop heeft ingesteld a. in het algemeen, om ons in den schoot der Kerk te ontvangen door hetwelk wij in de Kerk Gods ontvangen, en van alle andere volkeren, en vreemde religiën afgezonderd worden, om geheel Hem toegeëigend te zijn. Zijn merk en veldteeken dragende b. in het bijzonder, om ons een zegel te zijn van Gods verbond en het dient ons tot een getuigenis, dat Hij in eeuwigheid onze God zal zijn, ons zijnde een genadig Vader. Zoo heeft Hij dan bevolen te doopen alle degenen die de Zijnen zijn, in den naam des Vaders, en des Zoons, en des H. Geestes, alleen met rein water; C. eindelijk, van het teeken en de beteekende zaak des Doops, en wel zoo a. dat ons aangewezen wordt, hoe het water in den Doop bekwamelijk strekt tot een Sacrament der besprenging des bloeds van Christus aan onze harten: ons daarmede te verstaan gevende, dat, gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwascht, wanneer wij daarmede begoten worden, hetwelk op het lichaam desgenen, die den Doop ontvangt gezien wordt, en hem besprengt, alzoo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet door den H. Geest, haar besprengende en zuiverende van hare zonden, en wederbarende uit kinderen des toorns tot kin;

:

:

deren Gods b. tevens bondig vertoont, tot wering van alle misverstand, dat deze genade niet afdaalt, of gewerkt wordt, of door het teeken, of door de bedienaren van het teeken, ofschoon zij beiden in de verzegeling dienstbaar zijn 1. niet door het teeken: Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiedt, maar door de besprenging des dierbaren bloeds des Zoons Gods, die onze Roode Zee is, door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Pharaö, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaiin 2. niet door de bedienaren van het teeken Alzoo geven ons de dienaars van hunne zijde het Sacrament, en hetgene dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgene door het Sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wasschende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende, en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende eene ware verzekerdheid Zijner vaderlijke goedheid, ons den nieuwen mensch aandoende, en den ouden uittrekkende met alle zijne werken D. ten laatste, hoe noodig het den bondgenooten is, a. dat zij eenmaal gedoopt worden Hierom gelooven wij, dat :

;

:

zoo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar EENS gedoopt worden, met den EENIGEN DOOP, zonder dien immermeer te herhalen, want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden b. en dat deze eenige Doop den bondgenooten altoos genoegA. Rotterdam

II

17

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 265

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken