Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 186

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 186

2 minuten leestijd

;

ARTIKEL Van de algemeene

XXVII. christelijke

Kerk.

Wij gelooven en belijden eene eenige katholieke of algemeene dewelke is eene heilige vergadering der ware Christ-geloovigen, alle hunne zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewasschen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest. Deze Kerk is geweest van den beginne der Kerk,

wereld af en zal zijn tot den einde toe; gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, dewelke zonder onderdanen En deze heilige kerk wordt van God bewaard, niet zijn kan. tegen het woeden der geheele wereld ; hoegehouden, staande of

lang zeer klein en als tot niet schijnt oogen der menschen ; gelijk zich de Meere gedurende den gevaarlijken tijd onder Achab zeven duizend menschen behouden heeft, die hunne knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige Kerk niet gelegen, gebonden, of bepaald in eene zekere plaats, of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de geheele wereld nochtans te zamen gevoegd en vereenigd zijnde met hart en wil in éénen zelfden Geest, door de kracht des geloofs. wel

zij

somwijlen een

gekomen

te zijn

fWy

tijd

in de

ende belyden eene eenige Catholycke ofte algeis eene Heylige vergaderinge der ware Christgeloovigen, alle hare salicheyt verwachtende in Jcsu Christo, gewasschen zynde door syn bloedt, geheylicht ende versegelt door den H. Gheesf. Dese Kercke is gheweest van den beginne der werelt af, ende sal zyn tot den eynde toe : als daer uyt blyckt, dat Christus een eeuwich Coninck is : de welcke sonder onderdanen Ende dese heylighe Kercke wert van God beniet zyn en can. waert, ofte staende gehouden, teghen het woeden der geheele werelt ; hoewel sy somwylen eenen tijt lanck seer cleyn, ende als tof Ghelyck niet schynt gecomen te zyn in de ooghen der menschen. hem de Heere, geduerende den gevaerlychen tyt onder Achab, seven gelooven

meyne Kercke, de welcke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 186

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken