Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 301

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 301

3 minuten leestijd

;

VAN HET HEILIG AVONDMAAL.

293

overeenkomsten zijn welvoegelijk, zoo van de zijde der dienaren des Avondmaals, als van de zijde der dischgenooten.

Van de

zijde der dienaren, dat hij het brood neemt en alzoo van gemeen brood afzondert, kan ons zoetelijk verbeelden, dat Christus van eeuwigheid 1.

a.

van den Vader is afgezonderd tot Middelaar daarom genaamd het Lam, te voren gekend gew/eest voor de grondlegging der ;

wereld, 1 Petr. 1 b. dat hij het eenige oorsprong

20,

:

brood zegent kan aanwijzen, dat Christus de is van alle zegeningen, en het gezegende zaad Abrahams, in hetwelk alle de geslachten der aarde zouden gezegend worden, Efeze 1 Gezegend zij de God en Vader onzes 3. Heeren Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in den hemel, in Christus dat het brood gebroken, en de wijn wordt uitgestort, bec. teekent ons de verbreking van Christus' lichaam, door den dood; en de vernietiging van Zijn bloed aan het kruis, tot vergeving der zonden, 1 Cor. 21 Als Hij gedankt had brak Hij het, en 24, 25. zeide neemt, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. — Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; d. het ronddeelen van het brood, en het toedeelen van den drinkbeker aan allen, kan duidelijk afbeelden, dat God Zijn Zoon geschonken heeft, tot een pand Zijner liefde. Joh. 3 16. Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft. 2. Van de zijde der dischgenooten, dan a. beeldt het aannemen van het brood en den wijn het zaligmakende geloof af, waardoor de ziel Christus aanneemt en al Zijne weldaden. Joh. 1 12. Zoo velen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijnen naam gelooven b. het eten en drinken, zoowel de nauwe vereeniging met Christus door het geloof, 1 Cor. 6 17. Die den Heere aanhangt is een Geest met hem als de liefelijke verzadiging, welke men in Christus' gemeenschap geniet, Hoogl. 5 16. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gansch begeerlijk. :

:

:

:

:

;

:

;

:

Vraag. Zijn brood en wijn slechts bloote teekenen van Christus en Zijne genade ?

Antw.

Neen, maar het zijn teekenen en zegelen, waardoor ons werkt zoo spreekt de Belijdenis Nu, zoo is het zeker en ongetwijfeld, dat dus Jezus Christus Zijne Sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen zoo werkt Hij in ons al wat Hij door deze teekenen ons voor oogen stelt, 1 Cor. 10 16. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet eene gemeenschap des lichaams van

God

in

;

:

;

:

Christus ?

Vraag. Hoe werkt God door de teekenen in ons ? Antw. De wijze van dien gaat ons verstand te boven, en is voor ons onbegrijpelijk, gelijk de werking des H. Geestes ver-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 301

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken