Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 72

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 72

3 minuten leestijd

ARTIKEL

64

XIX.

zonder dat zij sedert haar vereeniging van elkander zijn gescheiden geweest ? Antw. Ja toch de twee naturen zijn alzoo tesamen vereenigd geweest :in een persoon, dat ze ook zelfs door Zijnen dood niet zijn gescheiden geweest. Het is met deze vereeniging gelijk er van de Zij is sterk als de dood, en liefde gezegd wordt, Hoogl. 8:6: hard als het graf. Waarom velen onder de Ouden plachten te zeggen: Quod Verbum semel assumpsit, nunquam demisit, dat is:

scheidelijk

:

Wat

Woord eenmaal

het

loren,

aangenomen, heeft

heeft

Hij

nimmer

ver-

want

stervende was het een waarachtige menschelijke geest, dien Hij de handen zijns Vaders bevolen heeft, toen Hij uit het lichaam scheidde. Dit blijkt uit Luc. 23 46. En Jezus roepende met groote Vader in Uwe handen beveel Ik mijnen geest en als Hij dit stem gezegd had, gaf Hij den geest; ondertusschen bleef de goddelijke natuur altoos vereenigd met 2. de menschelijke ook zelfs toen Hij in het graf lag hierom wordt het lichaam van Christus in het graf liggende, Gods heilige genaamd: Ps. 16 10. Want Gij zult mijne ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten dat Uw HEILIGE de verderving zie. 1.

in

:

:

:

;

;

:

Vraag. Hoe heldert gij dit op ? Antw. Van ouds af placht men dit op te helderen, met de gelijkenis van een soldaat, die een zwaard uit de scheede trekt, en dus wel het zwaard van de scheede scheidt, maar evenwel elk van die beiden in iedere hand vast houdt. Dus heeft de vereeniging der beide naturen van Christus geen einde genomen met Zijn dood daar de ziel, zoowel als het lichaam zijn ondersteund en vereenigd gebleken door de alomtegenwoordigheid des Zoons; waarom de Belijdenis wel zegt; de godheid hield niet op in Hem te zijn, zelfs toen Hij in het graf lag, gelijk zij in Hem was, toen Hij een klein kind was, hoewel Hij zich voor een kleinen tijd, zoo niet openbaarde. •

.

.

:

Wat

de uitwerking van de personeele vereeniging der Christus? Antw. 1. De eerste uitwerking is de mededeeling der genadegaven des H. Geestes geschied aan Christus' menschheid, op eene zeer overvloedige wijze, Ps. 45 8. Daarom heeft u ó God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven Uwe medegenooten Jes. 11:2. Op Hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreeze des Heeren. Vraag.

twee naturen

is

in

:

Vraag. Welke zijn deze ? Antw. a. De groote wijsheid van Zijn verstand, hoewel eindig naar de eindigheid van Zijne natuur. Want Jezus nam toe in wijsheid, Lukas 2 52. Zelfs waren Hem nog vele dingen onbekend naar Zijne menschheid, zooals de tijd van het laatste oordeel, Markus 13 32; en dat er geen vijgen aan zekeren vijgeboom waren, Matth. 21 19; b. volkomen heiligheid, in lichaam en ziel, zoodat Hij van Zijne •

.

.

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 72

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken