Bekijk het origineel

Van strak gespannen snaren - pagina 58

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van strak gespannen snaren - pagina 58

2 minuten leestijd

34

Volgens prof. Werner ben ik een maar ben ik ook zoo sterk voorvan uitgegaan, dat er thans goede hope is. O, wat is de Heere goed! Hoe krachtig heeft Hij tot hiertoe Zijne heerhjke trouw aan mij bevestigd! Hij heeft mij daardoor in staat gesteld, ook anderen te troosten. Toen wij voor de eerste maal weer in de wachtkamer kwamen, troffen wij daar ook Hollanders aan. Spoedig waren wij met elkander in kennis. Drie hunner waren naar Heidelberg gegaan, omdat zij in de bladen van mijn behandeling alhier gelezen hadden. Weldra bezochten wij hen dan ook, om hun een woord van troost toe te spreken. tevredenheid

te

stemmen.

de ernstigste patiënten,

Bij chirurgische

behandeling heeft

men

spoedig een resultaat,

dan ten goede of ten kwade. Bij de geneeskundige behandehng, die hier in den regel wordt gevolgd, is dit anders. De inspuitingen met enzytol en de Röntgen-bestralingen pakken 't lichaam wel sterk aan; maar men weet niet, wat in 't lichaam zelf plaats heeft. Nu voelt men zich zus, dan weer zoo, en moet geduldig afwachten. Dit maakt vooral in den beginne wel eens ongeduldig en moedeloos. Men wil zoo gaarne dadelijk hetzij

een resultaat, en

liefst

een verrassend resultaat

zien, terwijl dit

kon hen hierop uit mijn ervaring wijzen, en hen aansporen, 't oog naar boven te slaan, en de hulpe te verwachten van den God der middelen en der wonderen. Op deze wijze kan ik dus ook hier mijn arbeid nog voortzetten. Zondagmorgen gingen we weer ter kerk in de prachtige Friedenskirche te Handschuhsheim. Het was dien dag juist oogst- en dankfeest. De uitwendige symbolen daarvan waren op echt Duitsche wijze met kwistige hand in de kerk aangebracht. Preekstoel en koor waren met klimop- en wijnranken bewonden. In 't koor prijkten op een groote tafel kristallijnen schalen met zilveren voeten, deze schalen waren hoogop met blinkende appelen gevuld. Ik heb begrepen, dat deze na den dienst aan de kinderen werden uitgedeeld. Het kleine grut kwam althans terstond na afloop van den dienst in grooten getale de kerk eerst later komt. Ik

binnen.

De

predikant koos als tekst zijner rede. Psalm 118

Krachtig wekte

hij

de gemeente op

bij

:

15

— 18.

de resultaten van den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

Van strak gespannen snaren - pagina 58

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

PDF Bekijken