Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 192

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 192

2 minuten leestijd

;

ARTIKEL XXVII.

184

Vraag. Wie is hoofd van de Kerk? Antw. Alleen de Heere Jezus Christus, die de Kerk gekocht heeft met Zijn bloed, en geheiligd door Zijn Geest, Efeze 1 22. Hij heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen, Ps. 2:6. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Zion den berg Mijner heiligheid. :

Vraag. In wat zin noemt gij Christus het Hoofd der Kerk ? Antw. 1, Vanwege de voortreffelijkheid en heerschappij die Jezus heeft, en tevens boven en over Zijne Kerk, gelijk het hoofd alle andere leden bestuurt, Jes. 45 25. Maar in den Heere zullen gerechtvaardigd worden, en zich beroemen het gansche zaad Israëls. Hos. 4:11. En de kinderen Juda, en de kinderen Israëls zullen tezamen vergaderd worden, en zich een HOOFD stellen en uit het land Israël optrekken. 2. Om den rijken invloed en ruime bedeeling van allerlei genadegaven, die de Kerk van Hem ontvangt, gelijk uit het hoofd de levensgeesten, of zenuwsappen door het lichaam verzonden, en daaraan gegeven worden, Ps. 68 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, Gij hebt gaven genomen om uit te deelen onder de menschen. 3. Dewijl Christus nooit van Zijne Kerk kan gescheiden zijn, maar altoos bij en met haar vereenigd blijft, gelijk het hoofd met het lichaam, Matth. 28 20. Ziet Ik ben met ulieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. 4. Wegens het teedere gevoelen en medelijden dat Christus met Zijne Kerk heeft. Al wat het lichaam schade doet, wordt ook het hoofd gewaar, Zach. 2 8. Die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan. Handl. 9 4. Saul, Saul, wat vervolgt ,

.

:

:

:

:

:

gij

Mij?

de paus van Rome, als een opvolger van Petrus, hoofd der Kerk ? Antw. Ganschelijk niet. 1. Christus is de eenige Heere van Zijne Kerk, van God daartoe gezalfd, Ps. 2:6. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion den berg Mijner heiligheid. 1 Cor. 8:6. En maar eenen Heere Jezus Christus, door welken alle dingen zijn, en wij door Hem. Vraag.

Is

niet het zichtbaar

Vraag. Hebt gij nog een bewijs ? Antw. 2. Christus heeft alle menschelijke heerschappij over de Kerk uitdrukkelijk verboden, Matth. 20 25—27. Gij weet, dat de oversten der volkeren heerschappij voeren over hen. Doch alzoo zal het onder u niet zijn maar zoo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar, en zoo wie onder u zal willen de eerste zijn, die :

;

uw

zij

dienstknecht.

De opperheerschappij van een menschelijk hoofd kan niet plaats hebben, wegens de uitbreiding der Kerk over de geheele wereld 3.

want tot

Hij die het hoofd is, heerscht van zee aan de einden der aarde, Ps. 72 8. :

tot zee,

en van de rivier

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 192

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken