Bekijk het origineel

Van strak gespannen snaren - pagina 73

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van strak gespannen snaren - pagina 73

2 minuten leestijd

49 gevangen zitten; maar de tijdis omgevlogen. met den 9en en lOen Zondag van den Heidelberger Catechismus. Ik hief mijn hart op tot Hem, Die vóór alle dingen is, en door Wien alle dingen zijn. Ik bewonderde Zijn wijsheid, die zulke verborgene krachten in de schepping legde, en dan den naar Gods beeld geschapen, denkenden, menschelijken geest 't vermogen gaf, de meest verborgen geneesmiddelen op te sporen. Ik loofde Zijn goedheid, dat ik 't onwaardeerbaar voorrecht mocht genieten, thans van dit kostbare middel gebruik te maken. Niet minder dankte ik Zijne liefde, dat Hij mij alles, wat Hij mij in den laatsten tijd deed ondervinden, ten goede deed medewerken. Alles bracht mij nader tot Zijnen Eeuwigen Zoon. Jezus werd mij steeds dieruren moest

ik alzoo

Ik

mij vooral

troostte

O

baarder.

Hij

Hij,

mijn

rechtvaardigheid,

vreugde, mijn

alléén,

liefde,

dan ook de bedoeling,

is

mijn Alles, mijn wijsheid, mijn

heiligmaking,

mijn

verlossing,

mijn

mijn hope, mijn troost. Ik ken en aanbid

Heere met mijne zware beproeving met vaderlijke hand, toe, om mij hoe langs zoo meer te louteren. Deze kennis geeft mij geduld in dezen tegenspoed, geeft mij dankbaarheid, wanneer ik eenigen vooruitgang bemerk en geeft mij ook genade om mij met een volkomen vertrouwen voor de toekomst aan den Heere over te geven, wetende, dat niets mij zal scheiden van Zijne die de

heeft. Hij zendt ze mij uit liefde,

liefde in Christus.

In

vertrouwen ga

dit

toekomst

De hoofdkuur

Wat

ik

dus zonder vreeze de onbekende

in.

is

't

is

nu afgeloopen.

resultaat?

Dit zal nader moeten blijken. Blijf ik, lijk

zooals ik nu ben, dan zou

ik, zij

't

met groot lichame-

gebrek, mijn arbeid weer kunnen doen. Bij de eerste kuur

kwam

er een omwenteling ten goede in mijn gestel. Deze is bij de tweede bevestigd. Maar er is meer noodig. Zoolang de kanker nog niet is uitgeroeid, blijft steeds een

catastrophe te vreezen. Ik zal Is

dan moeten afwachten, wat de Heere nu verder werkt. ik met goeden

de nawerking der hoofdkuur goed, dan hoop

4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

Van strak gespannen snaren - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

PDF Bekijken