Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 292

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 292

2 minuten leestijd

;

;

:

ARTIKEL XXXV.

284

23 25. Want Evangelisten, en daarna van Paulus, 1 Cor. 11 ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam en als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt doet dat tot Mijne gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des Avondmaals, en zeide deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zoo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijne gedachtenis. Vraag. Wat staat ons te zien, ten opzichte van de instelling des Avondmaals? Antw. Eerst, welke zijn de uitwendige teekenen, daarna de zaak, die daardoor beteekend wordt. Vraag. Welke zijn de uiterlijke teekenen ? :

;

:

;

:

Antw.

Brood en

wijn.

. Vraag. Kan men ook redenen opgeven, waarom de Heere . Christus deze teekenen in het Avondmaal heeft ingesteld? Antw. De wil des Konings is ons genoeg. Dit behoort onder •

de verborgenheden, waarvan wij, hoe hoog wij ook steigeren, de reden niet kunnen begrijpen. Echter kan men zeggen 1. omdat dit Sacrament overal, en in alle plaatsen, tot het einde der wereld, in een gedurig gebruik der geloovigen zou zijn, zoo was het dan welvoeglijk dat er zoodanige teekenen werden ingesteld, welke bij de gemeente altijd en overal voor handen zijn het stemt overeen met de geestelijke huishouding des Nieuwen 2. Testaments, dat men door een slechts dagelijks teeken, hetwelk noch de oogen, noch het verstand ophoudt terstond opgevoerd wordt, om de beteekende zaak te beschouwen, dan dat men door eenig heerlijk teeken, hoedanig den Israëlieten in de woestijn gegeven is, zoo verbaasd en verrukt wordt, dat men minder acht zou geven op de beteekende zaak 3. zoo vertoonde ons Christus de liefelijkheid van het Nieuwe Testament. Het sacrament der besnijdenis was smartelijk, Gen. 34 25; en dat van het pascha kostbaar, Exod. 12 8; daar moest een lam geslacht worden, hetwelk bezwaarlijk was voor de armen maar de Sacramenten des Nieuwen Testaments zijn gemakkelijk en vriendelijk zij toonen dat wij leven in den wel•

:

:

;

;

aangenamen dag der

Wat voor brood moet men

Vraag. bruiken ?

Gewoon

Antw.

zaligheid, 2 Cor. 6

brood, dat

bekwaam

2.

:

in

is

het

om

Avondmaal gete

voeden en

te

versterken. Vraag. Moet het gedeesemd of ongedeesemd brood wezen ? Antw. Dit is een oud verschil tusschen de Latijnsche en Grieksche Kerk geweest. De Latijnsche of Westersche Kerk beweerde dat Christus ongeheveld brood gebruikt heeft, nademaal Hij terstond, na het paaschmaal, het Avondmaal ingesteld heeft .

.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 292

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken