Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 21

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 21

3 minuten leestijd

;

VAN DE EEUWIGE VERKIEZING GODS.

13

10. Want v/i] zijn Zijn maaksel, gevan w^re godzaligheid, Ef. 2 schapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid D es kan geloof en heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. godzaligheid niet te voren gezien zijn geweest, als eene verdienende oorzaak der verkiezing b. dat geloof en goede werken alleen vruchten zijn, die uit de 37. Al wat verkiezing vloeien. Dus staat er van het geloof, Joh. 6 48. Er geloofden mij de Vader geeft, zal tot mij komen Handel. 13 zoovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En van 29. de goede werken, als eene vrucht van de verkiezing, Rom. 8 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd den beelde zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 16. Gij hebt Mij niet eerstgeborene zij onder vele broederen. Joh. 15 uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt henen gaan en vrucht dragen, en dat uwe vrucht blijve. :

:

:

:

:

Vraag.

menschen

Zijn alle

ter zaligheid uitverkoren ?

Neen, maar alleen weinige, Matth. 20:16. geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Antw. zijn

Want

velen

Vraag. Bewijs dit eens ? Antw. Dit blijkt 1. Uit die plaatsen, waarin de verkiezing tot bijzondere personen betrokken, en zoo onderscheid tusschen menschen en menschen ge18. Ik weet welke Ik uitvermaakt wordt. Dus leest men Joh. 13 En koren heb. 2 Tim. 2 19. De Heere kent degenen die Zijne zijn. Filipp. 4 3. Van sommigen wier namen geschreven zijn in het boek des levens. Ja van bijzondere personen met name Rom. 9 13. Jacob heb Ik lief gehad, en Ezau heb Ik gehaat. 2. Voeg hier bij dat de verkiezing tot zaligheid onafscheidelijk met de zaligheid gepaard gaat, in dier voege dat diegene die God daartoe van eeuwigheid heeft uitverkoren. Hij ook zekerlijk tot het bezit van die overbrengt. Rom. 8 29, 30. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt. Nu leert de Schrift overvloedig, dat niet allen, maar alleen weinige zalig worden, bij gevolg is het zeker, dat ze ook niet :

:

:

:

:

:

:

:

alle ter zaligheid uitverkoren zijn.

Vraag. Is het getal der uitverkorenen minder dan de verworpelingen? Antw. 1. Het getal der uitverkorenen op zichzelve aangemerkt, is groot. Dus leest men van velen die komen van Oosten en Westen, die aanzitten zullen met Abraham, Izaak en Jacob, in het koninkrijk der hemelen, Matth. 8 11. Van eene gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, Hebr. 12 23. Van eene groote schare, die niemand tellen kan, uit :

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken