Bekijk het origineel

Van strak gespannen snaren - pagina 112

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van strak gespannen snaren - pagina 112

2 minuten leestijd

88

Welk een De Heere Hegel

roeping! is

de Zijnde. Hij

Hij

leert.

is

de Zijnde.

is

niet

De

een wordende God, zooals

eenige wezenlijke. Het éénige,

eeuwige, volmaakte wezen, buiten wien er niets wezenlijks

en aan wien

De Heere al

al is

wat

is

zijn

de Ik zal

is,

ontstaan en voortbestaan dankt. Zijn raad bestaat, en Hij

zijn.

doet

Zijn welbehagen.

Hem

Niets kan enkel

weerstaan.

woord van Zijn mond.

den adem Zijner lippen. De Heere is de Ik zal Hij zal

vergeet

zijn,

wat Hij

Zijne

zijn,

schept werelden door een

Hij

Hij vernietigt koninkrijken

die Ik zijn

zal.

heeft toegezegd te willen

beloften

niet.

dient slechts tot de meerdere

Hij

moge

glorie

De Getrouwe. De Heere

zijn.

uitstellen,

van Hem,

met

die

dit

uitstel

een afge-

snedene zaak op aarde doet. In dezen In

dezen

Naam is Mozes naar Egypte gegaan. Naam heeft de tachtigjarige zijn reuzentaak op

luistervolle wijze volvoerd.

Op

maakt de Heere alles schoon. nu geen brandende braambosschen meer, en wij hooren nu geen hemelstemmen meer. Toegegeven. De openbaring Gods is thans voltooid. Hij, die met Zijn lichtvolheid woonde in 't nedere, nietige braambosch, heeft Zich na dien tijd zelfs nog heerlijker geopenbaard. Hij is met de volheid Zijner Godheid gekomen in nedere Zijn

Maar

tijd

wij zien

dienstknechtsgestalte.

En Hij, die eenmaal zóó Zijn werk op aarde volbracht, en nu gezeten is ter rechterhand van den Vader, woont ook nu nog met Zijn Genade en Geest bij Zijn arm en ellendig volk. braambosch brandt ook nu nog voort. Als bij de 't Ja, Emmaüsgangers, is Hij ook nu met de Zijnen op hun weg, op hun beproevingsweg, en maakt hunne harten brandende. De Heere spreekt ook nu nog tot Zijn volk, door Zijn

Woord

en Zijn Geest,

innerlijk

en

inniglijk in

de

ziel.

noemt ook nu nog Zijn Naam voor 't oor van Zijn volk. Indien één ding, dan heb ik dit duidelijk ervaren. Daarom, jubel op, o mijn ziel, in den Naam van Uwen getrouwen God! Jubel hoog op, en verlaat u geheel op Hem! Hij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

Van strak gespannen snaren - pagina 112

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

PDF Bekijken